Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Agrocybe erebia »

História popisu - Agrocybe erebia

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 22:49

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus denigratus Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 267 (1801) Agaricus erebius Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 246 (1821) Agaricus jecorinus Berk., Ann. Mag. nat. Hist., Ser. 2 2 (1848) Armillaria denigrata (Pers.) P. Kumm., Hyménomycètes (Alençon): 82 (1874) Pholiota erebia (Fr.) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 86 (1874) Togaria erebia (Fr.) W.G. Sm., Syn. Brit. Basidiomyc.: 122 (1908)  1<b>Agaricus denigratus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 267 (1801)<br><b>Agaricus denigratus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 267 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. denigratus</font></b><br><br><b>Agaricus erebius</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 246 (1821)<br><b>Agaricus jecorinus</b> <b>Berk.</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 2 <b>2</b>: no. 328 (1848)<br><b>Agaricus leveillianus</b> <b>Dozy &amp; Molk.</b>, <i>Tijdschr. Nat. Gesch. Physiol.</i> <b>12</b>: 277 (1845)<br><b>Armillaria denigrata</b> <b>(Pers.) P. Kumm.</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 82 (1874)<br><b>Omphalia denigrata</b> <b>(Pers.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 20 (1886)<br><b>Pholiota erebia</b> <b>(Fr.) Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 86 (1874)<br><b>Togaria erebia</b> <b>(Fr.) W.G. Sm.</b>, <i>Syn. Brit. Basidiomyc.</i>: 122 (1908)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1439293


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 02.02.2008 22:51

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Poľnička 1poľnička vráskavá

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) Kühner ex Singer

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Agaricus denigratus Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 267 (1801) Agaricus erebius Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 246 (1821) Agaricus jecorinus Berk., Ann. Mag. nat. Hist., Ser. 2 2 (1848) Armillaria denigrata (Pers.) P. Kumm., Hyménomycètes (Alençon): 82 (1874) Pholiota erebia (Fr.) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 86 (1874) Togaria erebia (Fr.) W.G. Sm., Syn. Brit. Basidiomyc.: 122 (1908)

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 111


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 13.09.2005 19:33

Poľnička

Agrocybe erebia
Polnička lysá