Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Agaricus phaeolepidotus »

História popisu - Agaricus phaeolepidotus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 23:11

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Psalliota phaeolepidota F.H. M&#248;ller 1952; 1<b>Psalliota phaeolepidota</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>: 170 (1952)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1292300


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 06.01.2008 20:47

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(F.H. M&#248;ller) F.H. M&#248;ller 1952 1(F.H. Möller) F.H. Möller


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 05.01.2008 15:35

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Pečiarka 1Pečiarka jarabičia


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 04.08.2006 13:34

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(F.H. M&#248;ller) F.H. M&#248;ller 1952

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Psalliota phaeolepidota F.H. M&#248;ller 1952;


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 20.07.2005 21:49

Pečiarka

Agaricus phaeolepidotus
Pečárka koroptví

Jedovatá huba
Výskyt: V. - IX.