Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Plectania melastoma »

História popisu - Plectania melastoma

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 19:53

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Sowerby) Fuckel

Cena:

Old VersionNew Version
173 1101


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 27.03.2011 18:01

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pakorienovka čierna 1pakorienkovka čierna


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 03.04.2007 22:02

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 15

Cena:

Old VersionNew Version
12200 173

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Plodnice sú široké 10 - 30 mm, hlboko miskovité až pohárikovité. Na vnútornej strane hladké, na okraji červeno až hrdzavo poprášené.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1Krátky hlúbik, ktorý vyrastá s čierneho podhubia.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie jednotlivo alebo v skupinkách v hájoch, pri okrajoch listnatých aj ihličnatých lesov, na povrchových aj zahrabaných hnijúcich konárikov rozličných drevín , najčastejšie na starých stonkách ostružín.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Je veľmi zriedkavá.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 05.03.2006 20:02

Pakorienovka čierna

Plectania melastoma
Ohnivec černý

Chránená huba
Pokuta za jednu plodnicu: 2200 EUR