Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ramularia beticola »

História popisu - Ramularia beticola

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 12:57

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Fautrey & Lambotte


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 17.02.2002 00:00

konárnička brezová

Ramularia beticola