Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Rhodotus palmatus »

História popisu - Rhodotus palmatus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.06.2021 00:43

Cena:

Old VersionNew Version
174 1200

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 00:35

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Bull.) Maire

Cena:

Old VersionNew Version
153 174


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 04.03.2003 13:27

červenáčik obyčajný

Rhodotus palmatus
hlívovec ostnovýtrusý

Chránená huba
Pokuta za jednu plodnicu: 53 EUR