Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Aureobasidium pullulans var. pullulans »

História popisu - Aureobasidium pullulans var. pullulans

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 21:49

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(de Bary) G. Arnaud 1918 1(de Bary) G. Arnaud

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 04.04.2007 18:13

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1aureobazidium klíčivé

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Aureobasidium pullulans 1Aureobasidium pullulans var. pullulans

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(de Bary) G. Arnaud 1918

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Aureobasidium oleae (Castagne) Subram. 1971; Aureobasidium pullulans (de Bary) G. Arnaud 1918; Aureobasidium vitis Viala & G. Boyer 1891; Azymocandida malicola (D.S. Clark & R.H. Wallace) E.K. Novák & Zsolt 1961; Candida malicola D.S. Clark & R.H. Wallace 1955; Cladosporium pullulans (de Bary) Sacc. & Trotter 1913; Dematium pullulans de Bary & Löwenthal; Exobasidium vitis (Viala & G. Boyer) Prill. & Delacr.; Hormiscium oleae (Castagne) Sacc.; Hormonema pullulans (de Bary & Löwenthal) Lagerb. & Melin ex Robak 1932; Pullularia fermentans var. fermentans E.S. Wynne & Gott 1956; Pullularia fermentans var. schoenii E.S. Wynne & Gott 1956; Pullularia pullulans (de Bary & Löwenthal) Berkhout 1923; Torula oleae Castagne 1845; Torula schoenii Roukhelman;


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 17.02.2002 00:00

Tmavček černastý

Aureobasidium pullulans