Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Gomphus clavatus »

História popisu - Gomphus clavatus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.06.2021 00:06

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Cantharellus brevipes</b> <b>Peck</b>, <i>Ann. Rep. N.Y. St. Mus. nat. Hist.</i> <b>33</b>: 21 (1883) [1880]<br><b>Cantharellus clavatus</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 322 (1821)<br><b>Clavaria elveloides</b> <b>Wulfen</b>, in Jacquin, <i>Miscell. austriac.</i> <b>2</b>: 99 (1781)<br><b>Clavaria truncata</b> <b>Schmidel</b>, <i>Anal. Pl.</i> <b>3</b>: 237 (1796)<br><b>Craterellus clavatus</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 533 (1838) [1836-1838]<br><b>Gomphora clavata</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Syst. orb. veg.</i> (Lundae) <b>1</b>: 88 (1825)<br><b>Gomphus clavatus</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 638 (1821) <b><font color='#0000FF'>var. clavatus</font></b><br><b>Gomphus clavatus var. parvisporus</b> <b>Corner</b>, <i>Ann. Bot. Mem.</i> <b>2</b>: 118 (1966)<br><b>Gomphus truncatus</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 9 (1825)<br><b>Merulius brevipes</b> <b>(Peck) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 862 (1891)<br><b>Merulius clavatus</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 21 (1796)<br><b>Merulius clavatus</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 21 (1796) <b><font color='#0000FF'>var. clavatus</font></b><br><b>Merulius clavatus var. spadiceus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 498 (1801)<br><b>Merulius clavatus var. violaceus</b> <b>Pers.</b>, <i>Comm. fung. clav.</i> (Lipsiae): 23 (1797)<br><b>Neurophyllum clavatum</b> <b>(Pers.) Pat.</b>, <i>Revue mycol.</i>, Toulouse <b>8</b>(no. 29): 26 (adnot.), 27 (1886)<br><b>Thelephora clavata</b> <b>(Pers.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 46 (1871)<br><b>Trombetta clavata</b> <b>(Pers.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 873 (1891) 1<b>Cantharellus brevipes</b> <b>Peck</b>, <i>Ann. Rep. N.Y. St. Mus. nat. Hist.</i> <b>33</b>: 21 (1883) [1880]<br><b>Cantharellus clavatus</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 322 (1821)<br><b>Clavaria elveloides</b> <b>Wulfen</b>, in Jacquin, <i>Miscell. austriac.</i> <b>2</b>: 99 (1781)<br><b>Clavaria truncata</b> <b>Schmidel</b>, <i>Icon. pl.</i>, Ed. Palm (Man. III): 237 (1796)<br><b>Craterellus clavatus</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 533 (1838) [1836-1838]<br><b>Gomphora clavata</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Syst. orb. veg.</i> (Lundae) <b>1</b>: 88 (1825)<br><b>Gomphus clavatus var. parvisporus</b> <b>Corner</b>, <i>Ann. Bot. Mem.</i> <b>2</b>: 118 (1966)<br><b>Gomphus truncatus</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 9 (1825)<br><b>Merulius brevipes</b> <b>(Peck) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 862 (1891)<br><b>Merulius clavatus</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 21 (1796)<br><b>Merulius clavatus var. spadiceus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 498 (1801)<br><b>Merulius clavatus var. violaceus</b> <b>Pers.</b>, <i>Comm. fung. clav.</i> (Lipsiae): 23 (1797)<br><b>Neurophyllum clavatum</b> <b>(Pers.) Pat.</b>, <i>Revue mycol.</i>, Toulouse <b>8</b>(no. 29): 26 (adnot.), 27 (1886)<br><b>Thelephora clavata</b> <b>(Pers.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 46 (1871)<br><b>Trombetta clavata</b> <b>(Pers.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 873 (1891)

Cena:

Old VersionNew Version
174 1100


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 15.12.2013 09:47

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Cantharellus brevipes Peck, Ann. Rep. N.Y. St. Mus. nat. Hist. 33: 21 (1883) [1880] Cantharellus clavatus (Pers.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 322 (1821) Clavaria elveloides Wulfen, in Jacquin, Miscell. austriac. 2: 99 (1781) Clavaria truncata Schmidel, Anal. Pl. 3: 237 (1796) Craterellus clavatus (Pers.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 533 (1838) [1836-1838] Gomphora clavata (Pers.) Fr., Syst. orb. veg. (Lundae) 1: 88 (1825) Gomphus truncatus (Schmidel) Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 2: 9 (1825) Merulius brevipes (Peck) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 862 (1891) Merulius clavatus Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 21 (1796) Merulius clavatus Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 21 (1796) var. clavatus Merulius clavatus var. spadiceus Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 498 (1801) Nevrophyllum clavatum (Pers.) Pat., Revue mycol., Toulouse 8(no. 29): 26 (adnot.), 27 (1886) Thelephora clavata (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 46 (1871) Trombetta clavata (Pers.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 873 (1891) 1<b>Cantharellus brevipes</b> <b>Peck</b>, <i>Ann. Rep. N.Y. St. Mus. nat. Hist.</i> <b>33</b>: 21 (1883) [1880]<br><b>Cantharellus clavatus</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 322 (1821)<br><b>Clavaria elveloides</b> <b>Wulfen</b>, in Jacquin, <i>Miscell. austriac.</i> <b>2</b>: 99 (1781)<br><b>Clavaria truncata</b> <b>Schmidel</b>, <i>Anal. Pl.</i> <b>3</b>: 237 (1796)<br><b>Craterellus clavatus</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 533 (1838) [1836-1838]<br><b>Gomphora clavata</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Syst. orb. veg.</i> (Lundae) <b>1</b>: 88 (1825)<br><b>Gomphus clavatus</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 638 (1821) <b><font color='#0000FF'>var. clavatus</font></b><br><b>Gomphus clavatus var. parvisporus</b> <b>Corner</b>, <i>Ann. Bot. Mem.</i> <b>2</b>: 118 (1966)<br><b>Gomphus truncatus</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 9 (1825)<br><b>Merulius brevipes</b> <b>(Peck) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 862 (1891)<br><b>Merulius clavatus</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 21 (1796)<br><b>Merulius clavatus</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 21 (1796) <b><font color='#0000FF'>var. clavatus</font></b><br><b>Merulius clavatus var. spadiceus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 498 (1801)<br><b>Merulius clavatus var. violaceus</b> <b>Pers.</b>, <i>Comm. fung. clav.</i> (Lipsiae): 23 (1797)<br><b>Neurophyllum clavatum</b> <b>(Pers.) Pat.</b>, <i>Revue mycol.</i>, Toulouse <b>8</b>(no. 29): 26 (adnot.), 27 (1886)<br><b>Thelephora clavata</b> <b>(Pers.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 46 (1871)<br><b>Trombetta clavata</b> <b>(Pers.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 873 (1891)

Cena:

Old VersionNew Version
153 174

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1356880


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 14.12.2011 22:59

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Gray

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Cantharellus brevipes Peck, Ann. Rep. N.Y. St. Mus. nat. Hist. 33: 21 (1883) [1880] Cantharellus clavatus (Pers.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 322 (1821) Clavaria elveloides Wulfen, in Jacquin, Miscell. austriac. 2: 99 (1781) Clavaria truncata Schmidel, Anal. Pl. 3: 237 (1796) Craterellus clavatus (Pers.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 533 (1838) [1836-1838] Gomphora clavata (Pers.) Fr., Syst. orb. veg. (Lundae) 1: 88 (1825) Gomphus truncatus (Schmidel) Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 2: 9 (1825) Merulius brevipes (Peck) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 862 (1891) Merulius clavatus Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 21 (1796) Merulius clavatus Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 21 (1796) var. clavatus Merulius clavatus var. spadiceus Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 498 (1801) Nevrophyllum clavatum (Pers.) Pat., Revue mycol., Toulouse 8(no. 29): 26 (adnot.), 27 (1886) Thelephora clavata (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 46 (1871) Trombetta clavata (Pers.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 873 (1891)


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.08.2008 14:32

Cena:

Old VersionNew Version
11600 153


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 20.07.2008 21:49

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Lievikovec kyjakovitý rastie od augusta do októbra v ihličnatých lesoch, prevažne vo vyšších polohách. Objavuje sa zvyčajne v húfoch a často aj v trsoch. V nižších polohách je zriedkavejší. Je rozšírený v celom miernom pásme severnej pologule. <p> Je to jedlá huba výbornej kvality. Dá sa upravovať na rozličné spôsoby a môže sa aj sušiť. Keďže má dužinu pomerne tuhú, musíme ju pri úprave pokrájať na drobné kúštiky a dlhšie dusiť alebo variť.  1Lievikovec kyjakovitý rastie od augusta do októbra v ihličnatých lesoch, prevažne vo vyšších polohách. Objavuje sa zvyčajne v húfoch a často aj v trsoch. V nižších polohách je zriedkavejší. Je rozšírený v celom miernom pásme severnej pologule. <br/><br/> Je to jedlá huba výbornej kvality. Dá sa upravovať na rozličné spôsoby a môže sa aj sušiť. Keďže má dužinu pomerne tuhú, musíme ju pri úprave pokrájať na drobné kúštiky a dlhšie dusiť alebo variť.


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 04.03.2003 13:00

Lievikovec kyjakovitý

Gomphus clavatus
Stročkovec kyjovitý

Chránená huba
Pokuta za jednu plodnicu: 1600 EUR
Výskyt: VIII. - X.

Klobúk/Plodnica:

Plodnica sú až 120 mm vysoké a 80 mm široké, tuho mäsité, jednoduché alebo rozvetvené, smerom dolu zúžené, hore rozšírené a useknuté, Temeno je najprv ploché, potom vtlačené, okraje sú v dospelosti zdvihnuté, ostré, zvlnené a rôzne poprehýbané až laločnaté.

Plodná časť:

Vonkajšia hyméniová časť mäsovočervenkastá až fialová, zbrázdená hrubými žilkami, ktoré sú rozvetvené a priečne pospájané, takže utvárajú akoby sieťku, ktorá zbieha takmer až k báze. Sieťka je najprv ametystovofialová až fialovočervenkastá a napokon špinavookrová.

Hlúbik:

Dolu prechádza plodnica do hlúbika, ktorý je nezreteľný a zužuje sa zvyčajne do zahroteného útvaru.

Dužina:

Dužina je biela, hrubo mäsitá, tuhá, chuť a vôňu má príjemnú.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je okrový.

Ľudové názvy:

kozie cecky

Výskyt:

Lievikovec kyjakovitý rastie od augusta do októbra v ihličnatých lesoch, prevažne vo vyšších polohách. Objavuje sa zvyčajne v húfoch a často aj v trsoch. V nižších polohách je zriedkavejší. Je rozšírený v celom miernom pásme severnej pologule.


Je to jedlá huba výbornej kvality. Dá sa upravovať na rozličné spôsoby a môže sa aj sušiť. Keďže má dužinu pomerne tuhú, musíme ju pri úprave pokrájať na drobné kúštiky a dlhšie dusiť alebo variť.