Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Taphrina johansonii »

História popisu - Taphrina johansonii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 20:50

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Sadeb.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 17.02.2002 00:00

grmanník Johansonov

Taphrina johansonii