Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Sphaerotheca niesslii »

História popisu - Sphaerotheca niesslii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.12.2011 10:17

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Thüm.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 17.02.2002 00:00

sféromúčka jarabinová

Sphaerotheca niesslii