Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Sowerbyella radiculata »

História popisu - Sowerbyella radiculata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Juraj Hermann
Dátum: 18.10.2015 22:59

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 111

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Juraj Hermann
Dátum: 18.10.2015 22:53

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Aleuria petaloidea</b> <b>(Cooke &amp; W. Phillips) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 47 (1907)<br><b>Femsjonia radiculata</b> <b>(Sowerby) G.W. Martin</b>, <i>Univ. Iowa Stud. nat. Hist.</i> <b>19</b>(3): 36 (1952)<br><b>Geopyxis cookei</b> <b>Massee</b><br><b>Geopyxis cookei</b> <b>Massee</b> <b><font color='#0000FF'>var. cookei</font></b><br><b>Geopyxis petaloidea</b> <b>(Cooke &amp; W. Phillips) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 67 (1889)<br><b>Geopyxis radiculata</b> <b>(Sowerby) Massee</b>, (1895)<br><b>Lachnea radiculata</b> <b>(Sowerby) W. Phillips</b>, <i>Man. Brit. Discomyc.</i> (London): 202 (1887)<br><b>Lachnea radiculata var. percevalii</b> <b>W. Phillips</b>, <i>Man. Brit. Discomyc.</i> (London): 203 (1887)<br><b>Lachnea radiculata</b> <b>(Sowerby) W. Phillips</b>, <i>Man. Brit. Discomyc.</i> (London): 202 (1887) <b><font color='#0000FF'>var. radiculata</font></b><br><b>Otidea radiculata</b> <b>(Sowerby) Bres.</b>, (1892)<br><b>Peziza petaloidea</b> <b>Cooke &amp; W. Phillips</b>, <i>Man. Brit. Discomyc.</i> (London): 46 (1887)<br><b>Peziza radiculata</b> <b>Sowerby</b>, <i>Col. fig. Engl. Fung. Mushr.</i> (London) <b>1</b>: pl. 114 (1797)<br><b>Peziza radiculata ? alutacea</b> <b>Broome</b><br><b>Pseudotis radiculata</b> <b>(Sowerby) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 52 (1907)<br><b>Pseudotis radiculata</b> <b>(Sowerby) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 52 (1907) <b><font color='#0000FF'>var. radiculata</font></b><br><b>Sarcoscypha radiculata</b> <b>(Sowerby) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 156 (1889)<br><b>Sarcoscypha radiculata var. percevali</b> <b>(W. Phillips) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 156 (1889)<br><b>Sarcoscypha radiculata</b> <b>(Sowerby) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 156 (1889) <b><font color='#0000FF'>var. radiculata</font></b><br><b>Scypharia radiculata</b> <b>(Sowerby) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 281 (1886)<br><b>Sowerbyella radiculata var. kewensis</b> <b>Y.J. Yao &amp; Spooner</b>, <i>Fungal Diversity</i> <b>22</b>: 272 (2006)<br><b>Sowerbyella radiculata var. petaloidea</b> <b>(Cooke &amp; W. Phillips) Y.J. Yao &amp; Spooner</b>, <i>Fungal Diversity</i> <b>22</b>: 274 (2006)<br><b>Sowerbyella radiculata</b> <b>(Sowerby) Nannf.</b>, <i>Svensk bot. Tidskr.</i> <b>32</b>: 119 (1938) <b><font color='#0000FF'>var. radiculata</font></b>

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1276052


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.12.2011 11:29

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Sowerby) Nannf.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 17.02.2002 00:00

ušnička koreňujúca

Sowerbyella radiculata
oušenka kořenující