Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Sclerotinia trifoliorum »

História popisu - Sclerotinia trifoliorum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Viktorie Halasů
Dátum: 01.10.2017 21:56

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1 1Podle L. Kohn(ové) (1979) jsou typickým znakem dimorfní výtrusy - v každém vřecku jsou 4 větší a 4 menší výtrusy v různém uspořádání. U větších výtrusů udává 13–18 × 7–9 μm, u menších 10–13 × 6–7 μm, všechny mají 4 jádra. Parafýzy by měly být hyalinní, s bezbarvými nenápadnými vakuolami.

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Sclerotinia spermophila má rovněž 4jaderné výtrusy a parazituje na jeteli, výtrusy velké *(11-) 12,5–15 (–17) × (6–) 7,5–8,5 (–10) µm, ale parafýzy obsahují výrazné refraktivní vakuoly. Apothecia by měla být menší (cca do 1 mm). Viz podrobný popis v Ascomycete.org 6(5): 147-150. Sclerotinia borealis se liší 8jadernými výtrusy o velikosti 14-21 x 6-9 μm, Sclerotinia sclerotiorum (která může taky parazitovat na jeteli) se liší 2jadernými výtrusy. Popis: http://biologi.uio.no:80/bot/ascomycetes/Taxa/Sclerotinia.html (dnes již nedostupná stránka, je potřeba dohledat uloženou kopii na http://web.archive.org).


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 17.04.2017 13:25

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Sclerotinia ciborioides Rehm Sclerotinia trifoliorum var. fabae M.A. Keay, (1939) Sclerotinia trifoliorum var. minor Alcock, (1928) 1<b>Sclerotinia ciborioides</b> <b>Rehm</b>, <i>Ascomyceten</i>: no. 107 (1872)<br><b>Sclerotinia trifoliorum var. fabae</b> <b>M.A. Keay</b>, (1939)<br><b>Sclerotinia trifoliorum var. minor</b> <b>Alcock</b>, <i>Trans. Bot. Soc. Edinb.</i> <b>30</b>(1): 13 (1928)

Cena:

Old VersionNew Version
10 1

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1207563


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.12.2011 17:12

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Eriks. 1Erikss.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Sclerotinia ciborioides Rehm Sclerotinia trifoliorum var. fabae M.A. Keay, (1939) Sclerotinia trifoliorum var. minor Alcock, (1928)

Kvalita:

Old VersionNew Version
10 1

Výskyt od:

Old VersionNew Version
10 1

Výskyt do:

Old VersionNew Version
10 1


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 31.03.2007 17:17

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1kořenomorka fialová

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Eriks.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 10

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 10

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 10

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 17.02.2002 00:00

Hľuznatka ďatelinová

Sclerotinia trifoliorum