Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Macrotyphula fistulosa »

História popisu - Macrotyphula fistulosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 01.12.2013 16:00

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Plodnica býva 100-200 mm vysoká a 4-5 mm hrubá, jednoduchá (nerozkonárená), vzpriamená, hladká, hore zhrubnutá, dolu tenká, rúrkovite dutá; najprv je bledožltá, neskôr červenohnedastá až hnedá. Na vrchole býva zaoblená alebo trochu zahrotená, na báze belavo chumáčovite plstnatá. 1Plodnica býva 100-200 mm vysoká a 4-5 mm hrubá, jednoduchá (nerozkonárená), vzpriamená, hladká, niekedy zvrásnená, hore zhrubnutá, dolu tenká, rúrkovite dutá; najprv je bledožltá, neskôr červenohnedastá až hnedá. Na vrchole býva zaoblená alebo trochu zahrotená, na báze belavo chumáčovite plstnatá.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Kyjak rúrkovitý rastie v septembri a v októbri v listnatých lesoch, na zemi alebo na odumretých konárikoch a lístí. Je rozšírený v celom miernom pásme severnej pologule. 1Kyjak rúrkovitý rastie v septembri a v októbri v listnatých lesoch, na zemi alebo na odumretých konárikoch a lístí a dreve listnáčov. Je rozšírený v celom miernom pásme severnej pologule.


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 01.12.2013 15:57

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Clavaria ardeniae</b> <b>Sowerby</b>, <i>Col. fig. Engl. Fung. Mushr.</i> <b>2</b>: 90 (1799) [1798-99]<br><b>Clavaria contorta</b> <b>Holmsk.</b>, <i>Beata Ruris Otia FUNGIS DANICIS</i> <b>1</b>: 29 (1790)<br><b>Clavaria contorta</b> <b>Holmsk.</b>, <i>Beata Ruris Otia FUNGIS DANICIS</i> <b>1</b>: 29 (1790) <b><font color='#0000FF'>var. contorta</font></b><br><b>Clavaria contorta var. orlosii</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Stud. Bot. &#268;echoslav.</i> <b>11</b>: 153 (1950)<br><b>Clavaria fistulosa</b> <b>Holmsk.</b>, <i>Beata Ruris Otia FUNGIS DANICIS</i> <b>1</b>: 15 (1790)<br><b>Clavaria fistulosa var. contorta</b> <b>(Holmsk.) H&#246;hn.</b>, <i>&#214;st. bot. Z.</i> <b>54</b>(12): 425 (1904)<br><b>Clavaria fistulosa</b> <b>Holmsk.</b>, <i>Beata Ruris Otia FUNGIS DANICIS</i> <b>1</b>: 15 (1790) <b><font color='#0000FF'>var. fistulosa</font></b><br><b>Clavaria pilosa</b> <b>Pers.</b>, <i>Comm. fung. clav.</i> (Lipsiae): 75 (1797)<br><b>Clavaria rigens</b> <b>Holmsk.</b>, <i>Beata Ruris Otia FUNGIS DANICIS</i> <b>1</b>: 15 (1790)<br><b>Clavaria strigosa</b> <b>Schumach.</b>, <i>Enum. pl.</i> (Kjbenhavn) <b>2</b>: 403 (1803)<br><b>Clavariadelphus contortus</b> <b>(Holmsk.) Pil&#225;t</b><br><b>Clavariadelphus fistulosus</b> <b>(Holmsk.) Corner</b>, <i>Monograph of Clavaria and allied Genera (Annals of Botany Memoirs No. 1)</i>: 272 (1950)<br><b>Clavariadelphus fistulosus var. contortus</b> <b>(Holmsk.) Corner</b>, <i>Monograph of Clavaria and allied Genera (Annals of Botany Memoirs No. 1)</i>: 273 (1950)<br><b>Clavariadelphus fistulosus</b> <b>(Holmsk.) Corner</b>, <i>Monograph of Clavaria and allied Genera (Annals of Botany Memoirs No. 1)</i>: 272 (1950) <b><font color='#0000FF'>var. fistulosus</font></b><br><b>Clavariadelphus pseudocontortus</b> <b>Bon &amp; Cheype</b>, <i>Bull. trimest. F&#233;d. Mycol. Dauphin&#233;-Savoie</i> <b>27</b>(no. 106): 26 (1987)<br><b>Clavariella fistulosa</b> <b>(Holmsk.) P. Karst.</b>, <i>Revue mycol.</i>, Toulouse <b>3</b>(no. 9): 21 (1881)<br><b>Eriocladus fistulosus</b> <b>(Holmsk.) L&#233;v.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 3 <b>5</b>: 159 (1846)<br><b>Macrotyphula contorta</b> <b>(Holmsk.) Rauschert</b>, <i>Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.</i> <b>98</b>(11-12): 660 (1987)<br><b>Macrotyphula fistulosa var. contorta</b> <b>(Holmsk.) Nannf. &amp; L. Holm</b>, in Lundell, Nannfeldt &amp; Holm, <i>Publications from the Herbarium, University of Uppsala, Sweden</i> <b>17</b>: 8 (1985)<br><b>Macrotyphula fistulosa</b> <b>(Holmsk.) R.H. Petersen</b>, <i>Mycologia</i> <b>64</b>(1): 140 (1972) <b><font color='#0000FF'>var. fistulosa</font></b><br><b>Pistillaria alnicola</b> <b>Peck</b>, <i>Ann. Rep. N.Y. St. Mus.</i> <b>42</b>: 29 (1889)<br><b>Tremella ferruginea</b> <b>Schumach.</b>, <i>Fl. Danic.</i> <b>11</b>: tab. 1852 (1825)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1317106


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 18:07

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Holmsk.) R.H. Petersen


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 07.04.2004 08:51

kyjovka rúrkovitá

Macrotyphula fistulosa
kyj rourkovitý

Nejedlá huba
Výskyt: IX. - XI.

Klobúk/Plodnica:

Plodnica býva 100-200 mm vysoká a 4-5 mm hrubá, jednoduchá (nerozkonárená), vzpriamená, hladká, hore zhrubnutá, dolu tenká, rúrkovite dutá; najprv je bledožltá, neskôr červenohnedastá až hnedá. Na vrchole býva zaoblená alebo trochu zahrotená, na báze belavo chumáčovite plstnatá.

Dužina:

Dužina je za mladi pružná, v starobe mäkká, bez výraznej chuti a vône.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je biely.

Výskyt:

Kyjak rúrkovitý rastie v septembri a v októbri v listnatých lesoch, na zemi alebo na odumretých konárikoch a lístí. Je rozšírený v celom miernom pásme severnej pologule.

Význam:

Je to nejedlá huba, pre praktických hubárov bezvýznamná.