Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Microsphaera cotini »

História popisu - Microsphaera cotini

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 16:45

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Miscrosphaera cotini 1Microsphaera cotini

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Eliade


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 17.02.2002 00:00

drobnomúčka škumpová

Miscrosphaera cotini