Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Leucopaxillus giganteus »

História popisu - Leucopaxillus giganteus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 24.12.2014 23:31

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus giganteus</b> <b>Sowerby</b>, <i>Col. fig. Engl. Fung. Mushr.</i> (London) <b>1</b>: pl. 244 (1799)<br><b>Aspropaxillus giganteus</b> <b>(Sowerby) K&#252;hner &amp; Maire</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>50</b>: 13 (1934)<br><b>Clitocybe gigantea</b> <b>(Sowerby) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 88 (1872)<br><b>Leucopaxillus giganteus subsp. buekkensis</b> <b>Bohus</b>, (1958)<br><b>Leucopaxillus giganteus</b> <b>(Sowerby) Singer</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>17</b>: 14 (1939) <b><font color='#0000FF'>subsp. giganteus</font></b><br><b>Leucopaxillus giganteus var. coalescens</b> <b>Calonge &amp; M. Seq.</b>, <i>Boln Soc. Micol. Madrid</i> <b>27</b>: 294 (2003)<br><b>Leucopaxillus giganteus</b> <b>(Sowerby) Singer</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>17</b>: 14 (1939) <b><font color='#0000FF'>var. giganteus</font></b><br><b>Omphalia geotropa var. gigantea</b> <b>(Sowerby) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 23 (1886)<br><b>Paxillus giganteus</b> <b>(Sowerby) Fr.</b>, <i>Hymenomyc. eur.</i> (Upsaliae): 401 (1874)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1283342


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 18:58

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Sowerby) Singer


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 14.09.2001 00:00

čechratec obrovský

Leucopaxillus giganteus
běločechratka obrovská

Jedlá huba
Výskyt: VI. - XI.