Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Microsphaera alphitoides »

História popisu - Microsphaera alphitoides

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 22.11.2018 21:32

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 16:48

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Miscrosphaera alphitoides 1Microsphaera alphitoides

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Griffon & Maubl.


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 19.03.2007 19:45

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1padlí dubové


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 17.02.2002 00:00

Drobnomúčka dubová

Miscrosphaera alphitoides