Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hymenoscyphus herbarum »

História popisu - Hymenoscyphus herbarum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 13.05.2018 22:19

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 11.02.2017 16:50

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Calycina herbarum</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 670 (1821)<br><b>Helotium herbarum</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 356 (1849)<br><b>Helotium herbarum f. alpestre</b> <b>Rehm</b>, (1885)<br><b>Helotium herbarum</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 356 (1849) <b><font color='#0000FF'>f. herbarum</font></b><br><b>Helotium herbarum f. rubi</b> <b>Rehm</b>, (1885)<br><b>Helotium herbarum var. carpogenum</b> <b>Syd.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>19</b>(1/2): 141 (1921)<br><b>Helotium herbarum var. eucalypti</b> <b>Dennis</b>, <i>Kew Bull.</i> <b>12</b>: 397 (1957)<br><b>Helotium herbarum</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 356 (1849) <b><font color='#0000FF'>var. herbarum</font></b><br><b>Helotium herbarum var. tanaceti-vulgaris</b> <b>C. Massal.</b>, <i>Madamme Verona</i> <b>2</b> (1908)<br><b>Malotium herbarum</b> <b>(Pers.) Velen.</b>, <i>Monogr. Discom. Bohem.</i> (Prague): 210 (1934)<br><b>Malotium herbarum</b> <b>(Pers.) Velen.</b>, <i>Monogr. Discom. Bohem.</i> (Prague): 210 (1934) <b><font color='#0000FF'>var. herbarum</font></b><br><b>Malotium herbarum var. salicinum</b> <b>Velen.</b>, <i>Monogr. Discom. Bohem.</i> (Prague): 408 (1934)<br><b>Peziza herbarum</b> <b>Pers.</b>, <i>Tent. disp. meth. fung.</i> (Lipsiae): 30 (1797) 1<b>Calycina herbarum</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 670 (1821)<br><b>Helotium herbarum</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Sectio Post. (Stockholm): 356 (1849)<br><b>Helotium herbarum f. alpestre</b> <b>Rehm</b>, <i>Hedwigia</i> <b>24</b>(6): 229 (1885)<br><b>Helotium herbarum</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Sectio Post. (Stockholm): 356 (1849) <b><font color='#0000FF'>f. herbarum</font></b><br><b>Helotium herbarum f. rubi</b> <b>Rehm</b>, <i>Hedwigia</i> <b>24</b>(6): 230 (1885)<br><b>Helotium herbarum var. carpogenum</b> <b>Syd.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>19</b>(1/2): 141 (1921)<br><b>Helotium herbarum var. eucalypti</b> <b>Dennis</b>, <i>Kew Bull.</i> <b>[12]</b>(3): 397 (1957)<br><b>Helotium herbarum</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Sectio Post. (Stockholm): 356 (1849) <b><font color='#0000FF'>var. herbarum</font></b><br><b>Helotium herbarum var. tanaceti-vulgaris</b> <b>C. Massal.</b>, <i>Madamme Verona</i> <b>2</b> (1908)<br><b>Malotium herbarum</b> <b>(Pers.) Velen.</b>, <i>Monogr. Discom. Bohem.</i> (Prague): 210 (1934)<br><b>Malotium herbarum</b> <b>(Pers.) Velen.</b>, <i>Monogr. Discom. Bohem.</i> (Prague): 210 (1934) <b><font color='#0000FF'>var. herbarum</font></b><br><b>Malotium herbarum var. salicinum</b> <b>Velen.</b>, <i>Monogr. Discom. Bohem.</i> (Prague): 408 (1934)<br><b>Peziza herbarum</b> <b>Pers.</b>, <i>Tent. disp. meth. fung.</i> (Lipsiae): 30 (1797)


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 07.01.2014 16:44

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Calycina herbarum</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 670 (1821)<br><b>Helotium herbarum</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 356 (1849)<br><b>Malotium herbarum</b> <b>(Pers.) Velen.</b>, <i>Monogr. Discom. Bohem.</i> (Prague): 210 (1934)<br><b>Peziza herbarum</b> <b>Pers.</b>, <i>Tent. disp. meth. fung.</i> (Lipsiae): 30 (1797) 1<b>Calycina herbarum</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 670 (1821)<br><b>Helotium herbarum</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 356 (1849)<br><b>Helotium herbarum f. alpestre</b> <b>Rehm</b>, (1885)<br><b>Helotium herbarum</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 356 (1849) <b><font color='#0000FF'>f. herbarum</font></b><br><b>Helotium herbarum f. rubi</b> <b>Rehm</b>, (1885)<br><b>Helotium herbarum var. carpogenum</b> <b>Syd.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>19</b>(1/2): 141 (1921)<br><b>Helotium herbarum var. eucalypti</b> <b>Dennis</b>, <i>Kew Bull.</i> <b>12</b>: 397 (1957)<br><b>Helotium herbarum</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 356 (1849) <b><font color='#0000FF'>var. herbarum</font></b><br><b>Helotium herbarum var. tanaceti-vulgaris</b> <b>C. Massal.</b>, <i>Madamme Verona</i> <b>2</b> (1908)<br><b>Malotium herbarum</b> <b>(Pers.) Velen.</b>, <i>Monogr. Discom. Bohem.</i> (Prague): 210 (1934)<br><b>Malotium herbarum</b> <b>(Pers.) Velen.</b>, <i>Monogr. Discom. Bohem.</i> (Prague): 210 (1934) <b><font color='#0000FF'>var. herbarum</font></b><br><b>Malotium herbarum var. salicinum</b> <b>Velen.</b>, <i>Monogr. Discom. Bohem.</i> (Prague): 408 (1934)<br><b>Peziza herbarum</b> <b>Pers.</b>, <i>Tent. disp. meth. fung.</i> (Lipsiae): 30 (1797)


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 07.11.2012 08:39

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1voskovička bylinná

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Calycina herbarum</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 670 (1821)<br><b>Helotium herbarum</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 356 (1849)<br><b>Malotium herbarum</b> <b>(Pers.) Velen.</b>, <i>Monogr. Discom. Bohem.</i> (Prague): 210 (1934)<br><b>Peziza herbarum</b> <b>Pers.</b>, <i>Tent. disp. meth. fung.</i> (Lipsiae): 30 (1797)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1332344


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.01.2012 16:16

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Dennis


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 16.02.2002 00:00

čiašočka byľová

Hymenoscyphus herbarum