Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Helvella solitaria »

História popisu - Helvella solitaria

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 12.05.2013 14:17

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Glejdura : Helvella queletii je synonymum pre H. solitaria, takže budeme používať meno H. solitaria.


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 12.05.2013 11:54

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Vladimír Antonín tento druh uvádí samostatně, někteří odborníci ovšem H.solitaria slučují s H.queletii. 1


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 12.05.2013 11:52

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Acetabula calyx</b> <b>Sacc.</b>, <i>Mycotheca veneti</i>: no. 168 (1873)<br><b>Paxina calyx</b> <b>(Sacc.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 864 (1891)<br><b>Peziza solitaria</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i> <b>10</b>: 111 (1869),Helvella queletii 1<b>Acetabula calyx</b> <b>Sacc.</b>, <i>Mycotheca veneti</i>: no. 168 (1873)<br><b>Paxina calyx</b> <b>(Sacc.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 864 (1891)<br><b>Peziza solitaria</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i> <b>10</b>: 111 (1869), Helvella queletii


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 12.05.2013 11:52

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Acetabula calyx</b> <b>Sacc.</b>, <i>Mycotheca veneti</i>: no. 168 (1873)<br><b>Paxina calyx</b> <b>(Sacc.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 864 (1891)<br><b>Peziza solitaria</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i> <b>10</b>: 111 (1869) 1<b>Acetabula calyx</b> <b>Sacc.</b>, <i>Mycotheca veneti</i>: no. 168 (1873)<br><b>Paxina calyx</b> <b>(Sacc.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 864 (1891)<br><b>Peziza solitaria</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i> <b>10</b>: 111 (1869),Helvella queletii

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1414784 10


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 12.05.2013 11:50

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Acetabula calyx</b> <b>Sacc.</b>, <i>Mycotheca veneti</i>: no. 168 (1873)<br><b>Paxina calyx</b> <b>(Sacc.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 864 (1891)<br><b>Peziza solitaria</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i> <b>10</b>: 111 (1869)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1414784


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.01.2012 22:21

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1P. Karst.


Zmeny urobil:
Dátum: 17.05.2008 16:03

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Vladimír Antonín tento druh uvádí samostatně, někteří odborníci ovšem H.solitaria slučují s H.queletii.


Zmeny urobil:
Dátum: 16.05.2008 00:26

Český názov:

Old VersionNew Version
1Chřapáč Quéletův 1Chřapáč ojedinělý

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 05.03.2004 16:49

Chriapač tmavý

Helvella solitaria
Chřapáč Quéletův