Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Daldinia vernicosa »

História popisu - Daldinia vernicosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 02.03.2015 21:13

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1sazovka nalakovaná


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 20.06.2014 13:10

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Daldinia vernicosa</b> <b>Ces. &amp; De Not.</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>1</b>(4): 198 (1863) <b><font color='#0000FF'>f. vernicosa</font></b><br><b>Hemisphaeria vernicosa</b> <b>(Ces. &amp; De Not.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 482 (1898)<br><b>Hypoxylon vernicosum</b> <b>(Ces. &amp; De Not.) Berk. &amp; M.A. Curtis</b>, in Berkeley, <i>J. Linn. Soc.</i>, Bot. <b>10</b>(no. 46): 384 (1868) [1869]<br><b>Sphaeria vernicosa</b> <b>Schwein.</b>, <i>J. Acad. nat. Sci. Philad.</i> <b>5</b>: 9 (1825) 1= Lycoperdon atrum Schaeff., Fung. Bavar. Palat. 4: 131. 1774. - nom. inval. (another valid name cited as synonym). = Daldinia fissa Lloyd, Mycol. Writ. 7: 1313. 1922. = ? Sphaeria concentrica var. pedicellata Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 1: 8. 1801, fide Ju et al. (1997). Typus: not located/selected. = ? Daldinia concentrica var. obovata (Fr.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 1: 394.1882. ≡ Sphaeria concentrica var. obovata Fr., Syst. mycol. (Lundae) 2(2): 331.1823. Typus: Not located/selected. = Daldinia simulans Child, Ann. Missouri Bot. Gard. 19: 453. 1932.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Daldinia fissa Lloyd je už tiež jej synonymom 1Autorita: http://www.studiesinmycology.org/content/77/1/1.full


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 20.06.2014 13:07

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Daldinia fissa Lloyd je už synonymom 1Daldinia fissa Lloyd je už tiež jej synonymom


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 20.06.2014 13:06

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Daldinia fissa Lloyd je už synonymom

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1249419 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 20.06.2014 13:04

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Daldinia fissa 1Daldinia vernicosa

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Lloyd 1Ces. & De Not.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Daldinia concentrica var. obovata</b> <b>(Fr.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>1</b>: 394 (1882)<br><b>Sphaeria concentrica var. obovata</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(2): 331 (1823) 1<b>Daldinia vernicosa</b> <b>Ces. &amp; De Not.</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>1</b>(4): 198 (1863) <b><font color='#0000FF'>f. vernicosa</font></b><br><b>Hemisphaeria vernicosa</b> <b>(Ces. &amp; De Not.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 482 (1898)<br><b>Hypoxylon vernicosum</b> <b>(Ces. &amp; De Not.) Berk. &amp; M.A. Curtis</b>, in Berkeley, <i>J. Linn. Soc.</i>, Bot. <b>10</b>(no. 46): 384 (1868) [1869]<br><b>Sphaeria vernicosa</b> <b>Schwein.</b>, <i>J. Acad. nat. Sci. Philad.</i> <b>5</b>: 9 (1825)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1264957 1249419


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 20.06.2014 13:03

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Daldinia concentrica var. obovata</b> <b>(Fr.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>1</b>: 394 (1882)<br><b>Sphaeria concentrica var. obovata</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(2): 331 (1823)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1264957


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 09.01.2012 21:11

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Lloyd


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 13.02.2002 00:00

daldínia zbrázdená

Daldinia fissa