Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ciboria coryli »

História popisu - Ciboria coryli

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 01.03.2017 00:03

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 24.03.2016 19:43

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Schellenb.) N.F. Buchw. 1943 1(Schellenb.) N.F. Buchw.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Sclerotinia coryli Schellenb. 1906 1<b>Sclerotinia coryli</b> <b>Schellenb.</b>, <i>Ber. dt. bot. Ges.</i> <b>24</b>: 505 (1906)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1282410


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 16.01.2008 21:51

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1jehnědka lísková

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Schellenb.) N.F. Buchw. 1943

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Sclerotinia coryli Schellenb. 1906

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Od podobnej jahňadky obyčajnej sa odlišuje väčšími výtrusmi, cca. 9-15x6-8 um (oproti cca. 7.5-10.5x4-6 um u j. obyčajnej).


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 13.02.2002 00:00

Jahňadka liesková

Ciboria coryli