Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Uromyces polygoni-avicularis »

História popisu - Uromyces polygoni-avicularis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 21.12.2011 22:06

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Uromyces polygoni-aviculare 1Uromyces polygoni-avicularis

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) P. Karst.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Aecidium aviculariae Kunze Caeomurus polygoni (Pers.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3: 450 (1898) Capitularia polygoni (Pers.) Rabenh., Bot. Ztg. 9: 449 (1851) Dicaeoma aviculariae (DC.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 542 (1821) Dicaeoma polygoni (Pers.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3: 466 (1898) Nigredo polygoni (Pers.) Arthur, N. Amer. Fl. (New York) 7(4-5): 243 (1920) Puccinia aviculariae DC. Puccinia polygoni Pers., Neues Mag. Bot. 1: 119 (1794) Puccinia polygoni-avicularis Pers. [as 'polygoni-aviculariae'], Syn. meth. fung. (Göttingen) 1: 227 (1801) Uromyces aviculariae J. Schröt. Uromyces polygoni (Pers.) Fuckel, Jb. nassau. Ver. Naturk. 23-24: 64 (1870) [1869-70] Uromyces polygoni-avicularis (Pers.) Liro [as 'polygoni-aviculariae'], Mycoth. fenn., Fasc. 16: 85 (1935)


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 12.02.2002 00:00

hrdzovec rdensový

Uromyces polygoni-aviculare