Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tomentella fibrosa »

História popisu - Tomentella fibrosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 17:34

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Berk. & M.A. Curtis) Kõljalg

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Hypochnus canadensis Burt, Ann. Mo. bot. Gdn 3: 211 (1916) Hypochnus ferruginosus (Höhn. & Litsch.) Burt, Ann. Mo. bot. Gdn 3: 212 (1916) Kneiffiella bombycina P. Karst., Acta Soc. Fauna Flora fenn. 11: 1 (1895) Kneiffiella fibrosa (Berk. & M.A. Curtis) M.J. Larsen, Tech. Publ. N.Y. St. Univ. Coll. For. 93: 35 (1968) Tomentella bombycina (P. Karst.) J. Erikss., Symb. bot. upsal. 16(no. 1): 159 (1958) Tomentella ferruginosa (Höhn. & Litsch.) Sacc. & Trotter, Syll. fung. (Abellini) 21: 418 (1912) Tomentellina bombycina (P. Karst.) Bourdot & Galzin, Hyménomyc. de France: 473 (1928) Tomentellina ferruginosa Höhn. & Litsch., Beitr. 1: 1604 (1906) Tomentellina fibrosa (Berk. & M.A. Curtis) M.J. Larsen, Mycol. Mem. 4: 115 (1974) Zygodesmus fibrosus Berk. & M.A. Curtis, in Berkeley, Grevillea 3(no. 28): 145 (1875)


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 11.02.2002 00:00

plsťovka vláknitá

Tomentella fibrosa