Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tomentella asperula »

História popisu - Tomentella asperula

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 17:41

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(P. Karst.) Höhn. & Litsch.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Botrytis asperula P. Karst., Hedwigia 31: 299 (1892) Hypochnus asperulus P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 48: 441 (1889) Tomentella gibbosa Litsch., Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 49: 70 (1933) Tomentella griseocinnamomea Wakef., Trans. Br. mycol. Soc. 49(3): 358 (1966)


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 11.02.2002 00:00

plsťovka zdrsená

Tomentella asperula