Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Thelephora caryophyllea »

História popisu - Thelephora caryophyllea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 17:49

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Schaeff.) ex Fr. 1(Schaeff.) Pers.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Thelephora radiata Holmsk.ex Fr. 1Auricularia caryophyllea (Schaeff.) Bull., Herb. Fr. 6: tab. 278 (1786) Auricularia caryophyllea (Schaeff.) Bull., Herb. Fr. 6: tab. 278 (1786) var. caryophyllea Craterella caryophyllea (Dicks.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 651 (1821) Helvella caryophyllea Schaeff. [as 'Elvela'], Fung. Bavar. Palat. 4: 115, tab. 325 (1774) Helvella caryophyllea (Schaeff.) Dicks., Fasc. pl. crypt. brit. (London) 1: 20 (1785) Hyphoderma lintaceum var. laciniatum (Pers.) Wallr., Fl. crypt. Germ. (Norimbergae) 2: 578 (1833) Merulius caryophylleus (Schaeff.) With., Bot. Arr. Brit. Pl., Edn 2 (London) 3: 283 (1792) Phylacteria caryophyllea (Schaeff.) Pat., Hyménomyc. Eur. (Paris): 154 (1887) Phylacteria laciniata (Pers.) Pat., Hyménomyc. Eur. (Paris): 154 (1887) Scyphopilus caryophylleus (Schaeff.) P. Karst., Acta Soc. Fauna Flora fenn. 2(no. 1): 40 (1881) Stereum laciniatum Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 36 (1796) Thelephora caryophyllea var. laciniata (Pers.) Bres. & Sacc., Malpighia 11: 14 (1897) Thelephora laciniata (Pers.) Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 567 (1801) Thelephora laciniata (Pers.) Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 567 (1801) var. laciniata


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 24.03.2006 21:05

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Schaeff.) ex Fr.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Thelephora radiata Holmsk.ex Fr.

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.04.2002 00:00

Plesňovka klinčekovitá

Thelephora caryophyllea
Plesňák karafiátový

Nejedlá huba