Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Rhizopogon roseolus »

História popisu - Rhizopogon roseolus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 14.12.2013 09:59

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Hysterangium rubescens</b> <b>Tul. &amp; C. Tul.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 2 <b>19</b>: 375 (1843)<br><b>Hysteromyces vulgaris</b> <b>Vittad.</b>, <i>Not. Nat. Civil. Lombardia</i> <b>1</b>: 341 (1844)<br><b>Melanogaster berkeleyanus</b> <b>Broome</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 1 <b>15</b>: 41 (1845)<br><b>Rhizopogon luteorubescens</b> <b>A.H. Sm.</b>, <i>Mem. N. Y. bot. Gdn</i> <b>14</b>(2): 92 (1966)<br><b>Rhizopogon provincialis</b> <b>Tul. &amp; C. Tul.</b>, <i>Fungi hypog.</i>: 88 (1851)<br><b>Rhizopogon rubescens</b> <b>(Tul. &amp; C. Tul.) Tul. &amp; C. Tul.</b>, <i>G. bot. ital.</i> <b>1</b>(7-8): 58 (1845)<br><b>Rhizopogon vulgaris</b> <b>(Vittad.) M. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>16</b>: 56 (1956)<br><b>Splanchnomyces roseolus</b> <b>Corda</b>, in Sturm, <i>Deutschl. Fl.</i>, 3 Abt. (Pilze Deutschl.) <b>3</b>(11): 3 (1831) 1<b>Hysterangium rubescens</b> <b>Tul. &amp; C. Tul.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 2 <b>19</b>: 375 (1843)<br><b>Hysteromyces vulgaris</b> <b>Vittad.</b>, <i>Not. Nat. Civil. Lombardia</i> <b>1</b>: 341 (1844)<br><b>Melanogaster berkeleyanus</b> <b>Broome</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 1 <b>15</b>: 41 (1845)<br><b>Rhizopogon luteorubescens</b> <b>A.H. Sm.</b>, <i>Mem. N. Y. bot. Gdn</i> <b>14</b>(2): 92 (1966)<br><b>Rhizopogon provincialis</b> <b>Tul. &amp; C. Tul.</b>, <i>Fungi hypog.</i>: 88 (1851)<br><b>Rhizopogon roseolus f. aberrans</b> <b>Th. Fr.</b>, <i>Svensk bot. Tidskr.</i> <b>1</b>(3): 286 (1909)<br><b>Rhizopogon roseolus</b> <b>(Corda) Th. Fr.</b>, <i>Svensk bot. Tidskr.</i> <b>3</b>: 282 (1909) <b><font color='#0000FF'>f. roseolus</font></b><br><b>Rhizopogon roseolus var. foetens</b> <b>Svr&#269;ek</b>, <i>Fl. &#268;SR</i>, B-1, Gasteromycetes: 133, 723 (1958)<br><b>Rhizopogon roseolus var. intermedius</b> <b>Svr&#269;ek</b>, <i>Fl. &#268;SR</i>, B-1, Gasteromycetes: 134, 723 (1958)<br><b>Rhizopogon roseolus</b> <b>(Corda) Th. Fr.</b>, <i>Svensk bot. Tidskr.</i> <b>3</b>: 282 (1909) <b><font color='#0000FF'>var. roseolus</font></b><br><b>Rhizopogon roseolus var. sulphureus</b> <b>(Velen.) Svr&#269;ek</b>, <i>Fl. &#268;SR</i>, B-1, Gasteromycetes: 133, 723 (1958)<br><b>Rhizopogon rubescens</b> <b>(Tul. &amp; C. Tul.) Tul. &amp; C. Tul.</b>, <i>G. bot. ital.</i> <b>1</b>(7-8): 58 (1845)<br><b>Rhizopogon rubescens var. ochraceus</b> <b>A.H. Sm.</b>, <i>Mem. N. Y. bot. Gdn</i> <b>14</b>(2): 99 (1966)<br><b>Rhizopogon rubescens var. pallidimaculatus</b> <b>A.H. Sm.</b>, <i>Mem. N. Y. bot. Gdn</i> <b>14</b>(2): 97 (1966)<br><b>Rhizopogon rubescens var. rileyi</b> <b>A.H. Sm.</b>, <i>Mem. N. Y. bot. Gdn</i> <b>14</b>(2): 98 (1966)<br><b>Rhizopogon rubescens</b> <b>(Tul. &amp; C. Tul.) Tul. &amp; C. Tul.</b>, <i>G. bot. ital.</i> <b>1</b>(7-8): 58 (1845) <b><font color='#0000FF'>var. rubescens</font></b><br><b>Rhizopogon rubescens var. sulphureus</b> <b>L. Remy</b>, (1965) [1964]<br><b>Rhizopogon rubescens var. vittadinii</b> <b>Tul. &amp; C. Tul.</b>, <i>Fungi hypog.</i>: 89 (1851)<br><b>Rhizopogon sulphureus</b> <b>Velen.</b>, (1931)<br><b>Rhizopogon vittadinii</b> <b>(Tul.) Zeller</b>, <i>Mycologia</i> <b>31</b>(1): 3 (1939)<br><b>Rhizopogon vulgaris</b> <b>(Vittad.) M. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>16</b>: 56 (1956)<br><b>Rhizopogon vulgaris f. laurocerasi</b> <b>Svr&#269;ek</b>, <i>Fl. &#268;SR</i>, B-1, Gasteromycetes: 136, 722 (1958)<br><b>Rhizopogon vulgaris</b> <b>(Vittad.) M. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>16</b>: 56 (1956) <b><font color='#0000FF'>f. vulgaris</font></b><br><b>Splanchnomyces roseolus</b> <b>Corda</b>, in Sturm, <i>Deutschl. Fl.</i>, 3 Abt. (Pilze Deutschl.) <b>3</b>(11): 3 (1831)


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 09.02.2013 21:27

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Hysterangium rubescens</b> <b>Tul. &amp; C. Tul.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 2 <b>19</b>: 375 (1843)<br><b>Hysteromyces vulgaris</b> <b>Vittad.</b>, <i>Not. Nat. Civil. Lombardia</i> <b>1</b>: 341 (1844)<br><b>Melanogaster berkeleyanus</b> <b>Broome</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 1 <b>15</b>: 41 (1845)<br><b>Rhizopogon luteorubescens</b> <b>A.H. Sm.</b>, <i>Mem. N. Y. bot. Gdn</i> <b>14</b>(2): 92 (1966)<br><b>Rhizopogon provincialis</b> <b>Tul. &amp; C. Tul.</b>, <i>Fungi hypog.</i>: 88 (1851)<br><b>Rhizopogon rubescens</b> <b>(Tul. &amp; C. Tul.) Tul. &amp; C. Tul.</b>, <i>G. bot. ital.</i> <b>1</b>(7-8): 58 (1845)<br><b>Rhizopogon vulgaris</b> <b>(Vittad.) M. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>16</b>: 56 (1956)<br><b>Splanchnomyces roseolus</b> <b>Corda</b>, in Sturm, <i>Deutschl. Fl.</i>, 3 Abt. (Pilze Deutschl.) <b>3</b>(11): 3 (1831)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1100130


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 12:45

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Corda) Th. Fr.


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.06.2006 11:44

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Koreňove červený 1koreňovec červený


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

Koreňove červený

Rhizopogon roseolus
Kořenovec načervenalý

Nejedlá huba