Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tulostoma fimbriatum »

História popisu - Tulostoma fimbriatum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 15.08.2017 21:57

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Tulostoma brumale var. fimbriatum</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>Compt. Rend. Assoc. Fran&#231;. Avancem. Sci.</i> <b>18</b>(2): 508 (1890)<br><b>Tulostoma campestre</b> <b>Morgan</b>, <i>J. Cincinnati Soc. Nat. Hist.</i> <b>12</b>: 163 (1889)<br><b>Tulostoma fimbriatum</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>3</b>(1): 43 (1829) <b><font color='#0000FF'>f. fimbriatum</font></b><br><b>Tulostoma fimbriatum var. campestre</b> <b>(Morgan) G. Moreno</b>, <i>An. Jard. bot. Madr.</i> <b>36</b>: 18 (1980) [1979]<br><b>Tulostoma fimbriatum</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>3</b>(1): 43 (1829) <b><font color='#0000FF'>var. fimbriatum</font></b><br><b>Tulostoma fimbriatum var. heterosporum</b> <b>J.E. Wright</b>, <i>Biblthca Mycol.</i> <b>113</b>: 113 (1987)<br><b>Tulostoma granulosum var. campestre</b> <b>(Morgan) J.E. Wright</b>, in Wright, Herrera &amp; Guzm&#225;n, <i>Ciencia M&#233;x.</i> <b>27</b>(4-5): 116 (1972) 1<b>Tulostoma brumale var. fimbriatum</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>Compt. Rend. Assoc. Fran&#231;. Avancem. Sci.</i> <b>18</b>(2): 508 (1890) [1889]<br><b>Tulostoma campestre</b> <b>Morgan</b>, <i>J. Cincinnati Soc. Nat. Hist.</i> <b>12</b>(4): 165 (1889)<br><b>Tulostoma fimbriatum</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>3</b>(1): 43 (1829) <b><font color='#0000FF'>f. fimbriatum</font></b><br><b>Tulostoma fimbriatum var. campestre</b> <b>(Morgan) G. Moreno</b>, <i>An. Jard. bot. Madr.</i> <b>36</b>: 18 (1980) [1979]<br><b>Tulostoma fimbriatum</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>3</b>(1): 43 (1829) <b><font color='#0000FF'>var. fimbriatum</font></b><br><b>Tulostoma fimbriatum var. heterosporum</b> <b>J.E. Wright</b>, <i>Biblthca Mycol.</i> <b>113</b>: 113 (1987)<br><b>Tulostoma granulosum var. campestre</b> <b>(Morgan) J.E. Wright</b>, in Wright, Herrera &amp; Guzm&#225;n, <i>Ciencia M&#233;x.</i> <b>27</b>(4-5): 116 (1972)


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 02.01.2015 22:37

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Tulostoma brumale var. fimbriatum (Fr.) Quél., Compt. Rend. Assoc. Franç. Avancem. Sci. 18(2): 508 (1890) 1<b>Tulostoma brumale var. fimbriatum</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>Compt. Rend. Assoc. Fran&#231;. Avancem. Sci.</i> <b>18</b>(2): 508 (1890)<br><b>Tulostoma campestre</b> <b>Morgan</b>, <i>J. Cincinnati Soc. Nat. Hist.</i> <b>12</b>: 163 (1889)<br><b>Tulostoma fimbriatum</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>3</b>(1): 43 (1829) <b><font color='#0000FF'>f. fimbriatum</font></b><br><b>Tulostoma fimbriatum var. campestre</b> <b>(Morgan) G. Moreno</b>, <i>An. Jard. bot. Madr.</i> <b>36</b>: 18 (1980) [1979]<br><b>Tulostoma fimbriatum</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>3</b>(1): 43 (1829) <b><font color='#0000FF'>var. fimbriatum</font></b><br><b>Tulostoma fimbriatum var. heterosporum</b> <b>J.E. Wright</b>, <i>Biblthca Mycol.</i> <b>113</b>: 113 (1987)<br><b>Tulostoma granulosum var. campestre</b> <b>(Morgan) J.E. Wright</b>, in Wright, Herrera &amp; Guzm&#225;n, <i>Ciencia M&#233;x.</i> <b>27</b>(4-5): 116 (1972)

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 11

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 112

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Je popsán druh Tulostoma fimbríatum var. heterosporum Slovensky: stopkovec vláknitý rôznovýtrusný Česky: palečka brvitá různovýtrusá Tato varieta je otázkou DNA, lze předpokládat, že druh Tulostoma fimbríatum bude v budoucnu rozdělen na některé další samostatné druhy, ale je zapotřebí dále pátrat po rozdílných makro a mikroznacích.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1245707


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 14:11

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Fr.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Tulostoma brumale var. fimbriatum (Fr.) Quél., Compt. Rend. Assoc. Franç. Avancem. Sci. 18(2): 508 (1890)


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 24.12.2008 10:26

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Najdôležitejším určovacím znakom je absencia vyvýšeného rúrkovitého ústia perídia. Hoci jeho ústie je niekedy vyvýšené, nikdy nemá rovný okraj, ale vždy je vláknité, potrhané, rozpraskané. Často rastie vo väčších skupinách, septá na kapilíciu sú zhrubnuté, ale nie tak výrazne ako pri t. brumale či t. melanocyclum. Výtrusy majú výraznú ihličkovitú či bradavičnatú ornametiku.  1Najdôležitejším určovacím znakom je absencia vyvýšeného rúrkovitého ústia perídia. Hoci jeho ústie je niekedy vyvýšené, nikdy nemá rovný okraj, ale vždy je vláknité, potrhané, rozpraskané. Často rastie vo väčších skupinách, septá na kapilíciu sú zhrubnuté, ale nie tak výrazne ako pri t. brumale či t. melanocyclum a videl som ich tam pomerne málo. Výtrusy majú výraznú ihličkovitú či bradavičnatú ornametiku. 


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 24.12.2008 10:09

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Najdôležitejším určovacím znakom je absencia vyvýšeného rúrkovitého ústia perídia. Hoci jeho ústie je niekedy vyvýšené, nikdy nemá rovný okraj, ale vždy je vláknité, potrhané, rozpraskané. Často rastie vo väčších skupinách, septá na kapilíciu sú zhrubnuté, ale nie tak výrazne ako pri t. brumale či t. melanocyclum. Výtrusy majú výraznú ihličkovitú či bradavičnatú ornametiku. 


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 11.02.2002 00:00

Stopkovec vláknitý

Tulostoma fimbriatum
Palečka brvitá