Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Steccherinum fimbriatum »

História popisu - Steccherinum fimbriatum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.12.2011 08:35

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) J. Erikss.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Gloiodon fimbriatus (Pers.) Donk, Medded. Nedl. Mycol. Ver. 18-20: 190 (1931) Hydnum fimbriatum (Pers.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 421 (1821) Hydnum fimbriatum (Pers.) DC., in de Candolle & Lamarck, Fl. franç., Edn 3 (Paris) 6: 6, 37 (1815) Hydnum fimbriatum (Pers.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 421 (1821) var. fimbriatum Irpex fimbriatus (Pers.) Kotir. & Saaren., Polish Botanical Journal 47(2): 105 (2002) Mycoleptodon fimbriatus (Pers.) Bourdot & Galzin [as 'fimbriatum'], Bull. Soc. mycol. Fr. 30: 276 (1914) Odontia fimbriata Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 88 (1796) Sistotrema fimbriatum (Pers.) Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 553 (1801) Xylodon fimbriatus (Pers.) Chevall., Fl. gén. env. Paris (Paris) 1: 273 (1826) Xylodon fimbriatus (Pers.) Chevall., Fl. gén. env. Paris (Paris) 1: 273 (1826) var. fimbriatus


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 11.02.2002 00:00

srsťovec strapkatý

Steccherinum fimbriatum
ostnateček brvitý