Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Skeletocutis stellae »

História popisu - Skeletocutis stellae

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 26.06.2013 21:22

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1pórnatka Stellina

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.12.2011 11:34

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pilát) Jean Keller

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Fomes stellae (Pilát) Komarova, Opredelitel' trutovykh gribov Belorussii: 194 (1964) Fomitopsis stellae Pilát ex Bondartsev, Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus] (Moscow-Leningrad): 315 (1953) Incrustoporia stellae (Pilát) Domański, Acta Soc. Bot. Pol. 32: 737 (1963) Poria stellae Pilát, Atlas Champ. l'Europe (Praha) 3: 464 (1941) Poria stellae Pilát, Sb. Nár. Mus. v Praze, Rada B, Prír. Vedy 9(2): 107 (1953)


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 11.02.2002 00:00

kostrovka Stellina

Skeletocutis stellae