Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Sarcodon underwoodii »

História popisu - Sarcodon underwoodii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 07.01.2015 12:53

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Banker 1

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Hydnum murrillii</b> <b>(Banker) Trotter</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>23</b>: 467 (1925)<br><b>Hydnum radicatum</b> <b>(Banker) Trotter</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>23</b>: 468 (1925)<br><b>Hydnum underwoodii</b> <b>(Banker) Sacc. &amp; Trotter</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>21</b>: 364 (1912)<br><b>Sarcodon fuligineoviolaceus</b> <b>Banker</b>, <i>Mem. Torrey bot. Club</i> <b>12</b>: 142 (1906)<br><b>Sarcodon murrillii</b> <b>Banker</b>, <i>Mycologia</i> <b>5</b>(1): 15 (1913)<br><b>Sarcodon radicatus</b> <b>Banker</b>, <i>Mycologia</i> <b>5</b>(1): 13 (1913) 1Hydnum fuligineoviolaceum Kalchbr., Hymenomyc. eur. (Upsaliae): 602 (1874) Sarcodon talpa Maas Geest., Persoonia 5(1): 9 (1967)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1221994 10


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 07.01.2015 12:52

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1lošák začouzený

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Sarcodon fuligineoviolaceus 1Sarcodon underwoodii

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Kalchbr.) Pat. 1Banker

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Hydnum fuligineoviolaceum Kalchbr., Hymenomyc. eur. (Upsaliae): 602 (1874) Sarcodon talpa Maas Geest., Persoonia 5(1): 9 (1967) 1<b>Hydnum murrillii</b> <b>(Banker) Trotter</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>23</b>: 467 (1925)<br><b>Hydnum radicatum</b> <b>(Banker) Trotter</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>23</b>: 468 (1925)<br><b>Hydnum underwoodii</b> <b>(Banker) Sacc. &amp; Trotter</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>21</b>: 364 (1912)<br><b>Sarcodon fuligineoviolaceus</b> <b>Banker</b>, <i>Mem. Torrey bot. Club</i> <b>12</b>: 142 (1906)<br><b>Sarcodon murrillii</b> <b>Banker</b>, <i>Mycologia</i> <b>5</b>(1): 15 (1913)<br><b>Sarcodon radicatus</b> <b>Banker</b>, <i>Mycologia</i> <b>5</b>(1): 13 (1913)

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1221994


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.12.2011 19:18

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Sarcodon fulligineoviolaceus 1Sarcodon fuligineoviolaceus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Kalchbr.) Pat.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Hydnum fuligineoviolaceum Kalchbr., Hymenomyc. eur. (Upsaliae): 602 (1874) Sarcodon talpa Maas Geest., Persoonia 5(1): 9 (1967)


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 05.11.2007 11:50

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Sarcodon fulligineo-violaceus 1Sarcodon fulligineoviolaceus


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 11.02.2002 00:00

Jelenkovec sivofialový

Sarcodon fulligineo-violaceus