Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Psilocybe crobula »

História popisu - Psilocybe crobula

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 03.02.2008 18:20

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Psilocybe inquilina var.crobula 1Psilocybe crobula

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fr.) Hoil. 1(Fr.) Singer


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 21.07.2006 11:20

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Psilocybe inqulina var.crobula 1Psilocybe inquilina var.crobula

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) Hoil.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Psilocybe crobulus (Fr.) Sing.; Deconica crobulus (Fr.) Romagn.; Tubaria crobulus (Fr.) P.Karst.; Naucoria crobulus (Fr.) Ricken;


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek
Atlas našich húb
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 22.02.2002 00:00

Holohlavec vločkatý

Psilocybe inqulina var.crobula
Lysohlávka plevnatá

Nejedlá huba
Výskyt: VI. - X.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk je 8-20 mm široký, najprv polguľovitý, neskôr plocho klenutý, za mladi umbrovohnedý, tabakovohnedý alebo červenohnedý až gaštanovohnedý, v dospelosti (najmä za sucha) okrový, na povrchu s bielymi vločkatými zvyškami celkovej plachtičky, na okraji s plstnatými zvyškami závoja. Za vlhkého počasia býva slizký.

Plodná časť:

Lupene sú až 4mm široké, najprv krémové, neskôr hrdzavohnedé.

Hlúbik:

Hlúbik je štíhly, 20-90 mm dlhý a 1,5-3 mm hrubý, hrdzavohnedý, bielo šupinkatý, s miznúcim prsteňom.

Dužina:

Dužina je tenká, okrovohnedastá, bez osobitnej chuti a vône.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je čiernohnedý.

Výskyt:

Rastie od júna do októbra na odumretých konárikoch a na rozkladajúcich sa zvyškoch rozličných rastlín jednotlivo alebo v malých trsoch.

Význam:

Je to nejedlá, bezvýznamná huba.