Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pseudocraterellus undulatus »

História popisu - Pseudocraterellus undulatus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 07.05.2015 11:18

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Pseudocraterellus sinuosus 1Pseudocraterellus undulatus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fr.) Corner 1(Pers.) Rauschert

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Craterellus sinuosus (Fr.) Fr. 1<b>Cantharellus cinereus f. multiplex</b> <b>A.H. Sm.</b>, <i>Pap. Mich. Acad. Sci.</i> <b>38</b>: 54 (1953)<br><b>Cantharellus pusillus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 319 (1821)<br><b>Cantharellus sinuosus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 319 (1821)<br><b>Cantharellus sinuosus var. multiplex</b> <b>(A.H. Sm.) Romagn.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>112</b>(2): 135 (1996)<br><b>Cantharellus sinuosus var. multiplex</b> <b>(A.H. Sm.) Romagn.</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>25</b>(nos 98-100): 419 (1995)<br><b>Cantharellus sinuosus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 319 (1821) <b><font color='#0000FF'>var. sinuosus</font></b><br><b>Cantharellus undulatus</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 321 (1821)<br><b>Craterella crispa</b> <b>(Bull.) Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 30 (1796)<br><b>Craterellus cinereus var. multiplex</b> <b>(A.H. Sm.) A.H. Sm.</b>, <i>Michigan Bot.</i> <b>7</b>: 151 (1968)<br><b>Craterellus cornucopioides var. multiplex</b> <b>(A.H. Sm.) Romagn.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>112</b>(2): 135 (1996)<br><b>Craterellus crispus</b> <b>(Bull.) Berk.</b>, <i>Outl. Brit. Fung.</i> (London): 266 (1860)<br><b>Craterellus multiplex</b> <b>(A.H. Sm.) Pomerl.</b>, <i>Fl. Champ. Qu&#233;bec</i> (Ottawa): 274 (1980)<br><b>Craterellus pusillus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 533 (1838) [1836-1838]<br><b>Craterellus sinuosus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 533 (1838) [1836-1838]<br><b>Craterellus sinuosus * crispus</b> <b>(Bull.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 533 (1838) [1836-1838]<br><b>Craterellus sinuosus var. crispus</b> <b>(Bull.) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 35 (1888)<br><b>Helvella crispa</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> <b>10</b>: tab. 465, fig. 1 (1790)<br><b>Merulius crispus</b> <b>(Bull.) J.F. Gmel.</b>, <i>Systema Naturae</i>, Edn 13 <b>2</b>(2): 1430 (1792)<br><b>Merulius pusillus</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 234 (1818)<br><b>Merulius sinuosus</b> <b>(Fr.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 18 (1825)<br><b>Merulius tubiformis var. crispus</b> <b>(Bull.) L. Marchand</b>, <i>Bijdr. Natuurk. Wetensch.</i> <b>3</b>: 272 (1828)<br><b>Merulius tubiformis var. sinuosus</b> <b>(Fr.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 17 (1825)<br><b>Merulius undulatus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 492 (1801)<br><b>Merulius undulatus subsp. cervinus</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 20 (1825)<br><b>Merulius undulatus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 492 (1801) <b><font color='#0000FF'>subsp. undulatus</font></b><br><b>Merulius undulatus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 492 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. undulatus</font></b><br><b>Pseudocraterellus sinuosus</b> <b>(Fr.) Corner</b>, <i>Beih. Sydowia</i> <b>1</b>: 268 (1958) [1956]<br><b>Pseudocraterellus sinuosus var. pusillus</b> <b>(Fr.) Courtec.</b>, <i>Cl&#233; de determination macroscopique des champignons superieurs des regions du Nord de la France</i> (Roubaix): 104 (1986)<br><b>Pseudocraterellus sinuosus</b> <b>(Fr.) Corner</b>, <i>Beih. Sydowia</i> <b>1</b>: 268 (1958) [1956] <b><font color='#0000FF'>var. sinuosus</font></b><br><b>Pseudocraterellus undulatus var. crispus</b> <b>(Bull.) Courtec.</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>23</b>(no. 92): 62 (1994)<br><b>Pseudocraterellus undulatus var. luteoalbus</b> <b>Bon, F. Massart &amp; Rouzeau</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>22</b>(no. 88): 25 (1993)<br><b>Pseudocraterellus undulatus var. sinuosus</b> <b>(Fr.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>22</b>(no. 88): 37 (1993)<br><b>Pseudocraterellus undulatus</b> <b>(Pers.) Courtec.</b>, <i>Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.</i> <b>98</b>(11-12): 661 (1987) <b><font color='#0000FF'>var. undulatus</font></b><br><b>Trombetta pusilla</b> <b>(Fr.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 873 (1891)<br><b>Trombetta sinuosa</b> <b>(Fr.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 873 (1891)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1102638


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 15:35

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fr.) Corner ex Heinem. 1(Fr.) Corner


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.07.2008 17:26

Kvalita:

Old VersionNew Version
13 12


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 24.03.2006 21:44

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) Corner ex Heinem.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Craterellus sinuosus (Fr.) Fr.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 18

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 04.09.2005 11:15

Palievik kučeravý

Pseudocraterellus sinuosus
Liška kadeřavá