Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Phellinus hartigii »

História popisu - Phellinus hartigii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 11.06.2015 13:23

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Fomes hartigii (Allesch. & Schnabl) Bres., Atti Acad. Agiato Rovereto 3: 74 (1897) Fomitiporella hartigii (Allesch. & Schnabl) Teixeira, Revista Brasileira de Botânica 15(2): 126 (1992) Fomitiporia hartigii (Allesch. & Schnabl) Fiasson & Niemelä, Karstenia 24(1): 25 (1984) Phellinus robustus f. hartigii (Allesch. & Schnabl) Bourdot & Galzin, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 41(2): 188 (1925) Phellinus robustus var. hartigii (Allesch.) Bourdot & Galzin, Cryptog. Mycol. 38(2): 188 (1925) Polyporus fulvus Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 280 (1872) Polyporus hartigii Allesch. & Schnabl, Fungi bavaria exsic.: no. 48 (1890) Trametes lutescens Lázaro Ibiza, Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr. 14: 520 (1916) 1<b>Fomes hartigii</b> <b>(Allesch. &amp; Schnabl) Bres.</b>, <i>Atti Acad. Agiato Rovereto</i> <b>3</b>: 74 (1897)<br><b>Fomitiporella hartigii</b> <b>(Allesch. &amp; Schnabl) Teixeira</b>, <i>Revista Brasileira de Bot&#226;nica</i> <b>15</b>(2): 126 (1992)<br><b>Fomitiporia hartigii</b> <b>(Allesch. &amp; Schnabl) Fiasson &amp; Niemel&#228;</b>, <i>Karstenia</i> <b>24</b>(1): 25 (1984)<br><b>Phellinus hartigii</b> <b>(Allesch. &amp; Schnabl) Imazeki</b>, <i>Bull. Tokyo Sci. Mus.</i> <b>6</b>: 104 (1943)<br><b>Phellinus hartigii</b> <b>(Allesch. &amp; Schnabl) Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 365 (1953)<br><b>Phellinus hartigii</b> <b>(Allesch. &amp; Schnabl) Pat.</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>19</b>(3): 248 (1903) <b><font color='#0000FF'>f. hartigii</font></b><br><b>Phellinus hartigii f. resupinatus</b> <b>Doma&#324;ski</b>, <i>Acta Mycologica</i>, Warszawa <b>3</b>: 96 (1967)<br><b>Phellinus robustus f. hartigii</b> <b>(Allesch. &amp; Schnabl) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(2): 188 (1925)<br><b>Phellinus robustus var. hartigii</b> <b>(Allesch. &amp; Schnabl) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>38</b>(2): 188 (1925)<br><b>Polyporus fulvus</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 280 (1872)<br><b>Polyporus hartigii</b> <b>Allesch. &amp; Schnabl</b>, <i>Maladies des Plantes Agricoles</i> (Paris) <b>1</b>: 332 (1890)<br><b>Trametes lutescens</b> <b>L&#225;zaro Ibiza</b>, <i>Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.</i> <b>14</b>: 520 (1916)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1282813


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 20.12.2011 21:32

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Allesch. & Schnabl) Pat.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Fomes hartigii (Allesch. & Schnabl) Bres., Atti Acad. Agiato Rovereto 3: 74 (1897) Fomitiporella hartigii (Allesch. & Schnabl) Teixeira, Revista Brasileira de Botânica 15(2): 126 (1992) Fomitiporia hartigii (Allesch. & Schnabl) Fiasson & Niemelä, Karstenia 24(1): 25 (1984) Phellinus robustus f. hartigii (Allesch. & Schnabl) Bourdot & Galzin, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 41(2): 188 (1925) Phellinus robustus var. hartigii (Allesch.) Bourdot & Galzin, Cryptog. Mycol. 38(2): 188 (1925) Polyporus fulvus Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 280 (1872) Polyporus hartigii Allesch. & Schnabl, Fungi bavaria exsic.: no. 48 (1890) Trametes lutescens Lázaro Ibiza, Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr. 14: 520 (1916)


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.02.2002 00:00

ohňovec Hartigov

Phellinus hartigii
ohňovec Hartigův