Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Fuscoporia ferruginosa »

História popisu - Fuscoporia ferruginosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 11.02.2013 16:00

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Phellinus ferruginosus 1Fuscoporia ferruginosa

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Schrad.) Pat. 1(Schrad.) Murrill

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Acia ferruginosa</b> <b>(Schrad.) P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>5</b>: 42 (1879)<br><b>Agaricus ferruginosus</b> <b>(Schrad.) E.H.L. Krause</b>, <i>Basidiomycetum Rostochiensium</i>, Suppl. 5: 164 (1933)<br><b>Asterostroma ochrostroma</b> <b>Burt</b>, <i>Ann. Mo. bot. Gdn</i> <b>11</b>: 34 (1924)<br><b>Boletus ferruginosus</b> <b>Schrad.</b>, <i>Spicil. fl. germ.</i> <b>1</b>: 172 (1794)<br><b>Boletus ferruginosus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 544 (1801)<br><b>Fomes ferruginosus</b> <b>(Schrad.) Massee</b>, <i>Brit. Fung.-Fl.</i> (London) <b>1</b>: 226 (1892)<br><b>Mucronoporus ferruginosus</b> <b>(Schrad.) Ellis &amp; Everh.</b>, <i>J. Mycol.</i> <b>5</b>(1): 29 (1889)<br><b>Ochroporus ferruginosus</b> <b>(Schrad.) J. Schr&#246;t.</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.1</b>(25?32): 483 (1888) [1889]<br><b>Phellinus ferruginosus</b> <b>(Schrad.) Pat.</b>, <i>Essai Tax. Hym&#233;nomyc.</i> (Lons-le-Saunier): 97 (1900)<br><b>Physisporus ferruginosus</b> <b>(Schrad.) Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 699 (1878)<br><b>Physisporus umbrinus</b> <b>(Fr.) Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 699 (1878)<br><b>Polyporus dichrous var. macounii</b> <b>(Peck) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>6</b>: 126 (1888)<br><b>Polyporus ferruginosus</b> <b>(Schrad.) Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 264 (1818)<br><b>Polyporus macounii</b> <b>Peck</b>, <i>Bot. Gaz.</i> <b>4</b>: 169 (1879)<br><b>Polyporus umbrinus</b> <b>Fr.</b>, <i>Hymenomyc. eur.</i> (Upsaliae): 571 (1874)<br><b>Polystictus umbrinus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Nova Acta R. Soc. Scient. upsal.</i>, Ser. 3 <b>1</b>(1): 82 (1851)<br><b>Poria ferruginosa</b> <b>(Schrad.) P. Karst.</b>, <i>Revue mycol.</i>, Toulouse <b>3</b>(no. 9): 19 (1881)<br><b>Poria ferruginosa</b> <b>(Schrad.) P. Karst.</b>, <i>Revue mycol.</i>, Toulouse <b>3</b>(no. 9): 19 (1881) <b><font color='#0000FF'>subsp. ferruginosa</font></b><br><b>Poria laevigata</b> <b>Rea</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 606 (1922)<br><b>Poria macounii</b> <b>(Peck) Overh.</b>, <i>Bull. N.Y. St. Mus.</i> <b>205-206</b>: 86 (1919)<br><b>Poria umbrina</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>Hymenomyc. eur.</i> (Upsaliae): 571 (1874)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1319756 1122487


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 11.02.2013 15:59

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1319756


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 21:27

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Schrad.) Pat.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.02.2002 00:00

ohňovec hrdzavohnedý

Phellinus ferruginosus
ohňovec rezavý