Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Phaeomarasmius erinaceus »

História popisu - Phaeomarasmius erinaceus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 13.02.2021 15:54

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus aridus</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 193 (1828)<br><b>Agaricus erinaceus</b> <b>Fr.</b>, <i>Elench. fung.</i> (Greifswald) <b>1</b>: 33 (1828)<br><b>Agaricus lanatus</b> <b>Sowerby</b>, <i>Col. fig. Engl. Fung. Mushr.</i>, Suppl. (London)(no. 30 [no. 3 of suppl.]): tab. 417 (1814)<br><b>Dryophila erinaceus</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 69 (1886)<br><b>Naucoria arida</b> <b>(Pers.) M. Lange</b>, <i>Meddr Gr&#248;nland</i>, Biosc. <b>148</b>(no. 2): 25 (1957)<br><b>Naucoria erinaceus</b> <b>(Fr.) Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 543 (1876) [1878]<br><b>Phaeomarasmius aridus</b> <b>(Pers.) Singer</b>, <i>Lilloa</i> <b>22</b>: 577 (1951) [1949]<br><b>Pholiota erinaceus</b> <b>(Fr.) Rea</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 121 (1922)

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1102851


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 21:39

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) Scherff. ex Romagn.


Zmeny urobil:
Dátum: 28.07.2006 20:00

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1kržatka ježatá


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.02.2002 00:00

Šupináčik obyčajný

Phaeomarasmius erinaceus