Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Arrhenia discorosea »

História popisu - Arrhenia discorosea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.06.2021 00:33

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pilát) Zvyagina, Aleks. & Bulyonk. 1(Pilát) Zvyagina, A.V. Alexandrova & Bulyonk.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Omphalia discorosea</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>49</b>(3-4): 278 (1934) [1933]<br><b>Omphalina discorosea</b> <b>(Pil&#225;t) Herink &amp; Kotl.</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>29</b>(3): 163 (1975) 1<b>Omphalia discorosea</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>49</b>(3-4): 278 (1934) [1933]<br><b>Omphalina discorosea</b> <b>(Pil&#225;t) Herink &amp; Kotl.</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>29</b>(3): 163 (1975)<br><b>Rhodocybe ulmi</b> <b>Lj.N. Vassiljeva</b>, <i>Agarikowie sjljapotsjnie gribi (por. Agaricales) primorskogo kraja [Die Bl&#228;tterpilze und R&#246;hrlinge (Agaricales) von Primorsky Region]</i> (Leningrad): 112 (1973)

Cena:

Old VersionNew Version
132 1200


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 13.06.2020 20:13

Kvalita:

Old VersionNew Version
16 15

Cena:

Old VersionNew Version
1 132


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 05.01.2020 20:45

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Omphalina discorosea 1Arrhenia discorosea

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pilát) Herink & Kotl. 1(Pilát) Zvyagina, Aleks. & Bulyonk.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Omphalia discorosea</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>49</b>(3-4): 278 (1934) [1933] 1<b>Omphalia discorosea</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>49</b>(3-4): 278 (1934) [1933]<br><b>Omphalina discorosea</b> <b>(Pil&#225;t) Herink &amp; Kotl.</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>29</b>(3): 163 (1975)

Kvalita:

Old VersionNew Version
15 16

Cena:

Old VersionNew Version
132 1

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1318969 1805197


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 22.04.2015 08:46

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Omphalia discorosea</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>49</b>(3-4): 278 (1934) [1933]

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1318969


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 12:15

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pilát) Herink & Kotl.

Cena:

Old VersionNew Version
123 132


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 03.02.2008 20:14

Cena:

Old VersionNew Version
1700 123

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Kalichovka fialovoružová je typickým druhom pôvodných (tvrdých) lužných lesov s topoľmi, hrabmi a brestami, kde rastie na odumretých, silne spráchnivených kmeňoch listnatých drevín, od mája do októbra, najmä po výdatných dažďoch a záplavách. Rastie v Európe a severnej Ázii, od Francúzska až po Ďaleký Východ, údaje o jej výskyte sú však zriedkavé a v západnej Európe už pravdepodobne celkom vyhynula. 1Kalichovka fialovoružová je typickým druhom pôvodných (tvrdých) lužných lesov s topoľmi, hrabmi a brestami, kde rastie na odumretých, silne spráchnivených kmeňoch listnatých drevín, od mája do októbra, najmä po výdatných dažďoch a záplavách. Rastie v Európe a severnej Ázii, od Francúzska až po Ďaleký Východ, údaje o jej výskyte sú však zriedkavé a v západnej Európe už pravdepodobne celkom vyhynula. Rastie napr v lužných lesoch pri Bratislave, viď [31885].


Úvodné znenie

Zdroj: dr. Ivona Kautmanová
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 04.03.2003 13:18

Kalichovka fialovoružová

Omphalina discorosea
Kalichovka lužní

Chránená huba
Pokuta za jednu plodnicu: 700 EUR
Výskyt: V. - X.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk má 2-4 cm v priemere, je plochý, v strede preliačený až lievikovitý ružovkasto až fialovohnedý, hladký, na okraji v mladosti podvinutý.

Plodná časť:

Lupene sú nápadne hlboko zbiehavé, fialovoružové, pomerne široké a riedke.

Hlúbik:

Hlúbik je tenký, ružovofialový, neskôr hnedastý, hladký a lesklý, často poprehýbaný.

Dužina:

Dužina je tenká, vodnatá a ružová.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je ružový.

Výskyt:

Kalichovka fialovoružová je typickým druhom pôvodných (tvrdých) lužných lesov s topoľmi, hrabmi a brestami, kde rastie na odumretých, silne spráchnivených kmeňoch listnatých drevín, od mája do októbra, najmä po výdatných dažďoch a záplavách. Rastie v Európe a severnej Ázii, od Francúzska až po Ďaleký Východ, údaje o jej výskyte sú však zriedkavé a v západnej Európe už pravdepodobne celkom vyhynula.