Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Sterellum rufum »

História popisu - Sterellum rufum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 12.01.2016 20:45

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1kornatka rezavá

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Peniophora rufa 1Sterellum rufum

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fr.) Boidin 1(Fr.) J. Erikss.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Cryptochaete rufa</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>48</b>: 408 (1889)<br><b>Hymenochaete rufa</b> <b>(Fr.) Jacz.</b>, <i>Opredelitel' Gribov</i> <b>1</b>: 554 (1913)<br><b>Peniophora rufa</b> <b>(Fr.) Boidin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>74</b>(4): 443 (1958)<br><b>Peniophora rufa</b> <b>(Fr.) Boidin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>74</b>(4): 443 (1958) <b><font color='#0000FF'>f. rufa</font></b><br><b>Stereum rufum</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 553 (1838) [1836-1838]<br><b>Thelephora rufa</b> <b>Fr.</b>, <i>Elench. fung.</i> (Greifswald) <b>1</b>: 187 (1828)<br><b>Xerocarpus rufus</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>37</b>: 135 (1882)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1449537


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 10:46

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) Boidin


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.02.2002 00:00

kornatka svetločervenkastá

Peniophora rufa