Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Peniophora quercina »

História popisu - Peniophora quercina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 05.12.2015 19:32

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Auricularia corticalis Bull., Hist. Champ. France (Paris) 6: tab. 285, fig. 1 (1790) Corticium corticale (Bull.) Quél., Fl. mycol. France (Paris): 10 (1888) Corticium quercinum (Pers.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 653 (1838) [1836-1838] Kneiffia corticalis (Bull.) Bres., Annls mycol. 1(2): 101 (1903) Lichen carneus Willd., Fl. berol. prodr.: 358 (1787) Peniophora carnea (Willd.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 48: 422 (1889) Peniophora corticalis (Bull.) Bres., Atti Acad. Agiato Rovereto 3(1): 114 (1897) Peniophora pezizoides Massee, J. Linn. Soc., Bot. 25: 141 (1889) Stereum tuberculosum Velen., České Houby 4-5: 762 (1922) Thelephora agglutinata Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 1: 134 (1822) Thelephora carnea Humb., Fl. Friberg. Spec. (Berlin): no. 207 (1793) Thelephora carnea Schumach., Enum. pl. (Kjbenhavn) 2: 396 (1803) Thelephora quercina Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 573 (1801) Xerocarpus carneus (Willd.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 37: 134 (1882) 1<b>Auricularia corticalis</b> <b>Bull.</b>, <i>Hist. Champ. Fr.</i> (Paris) <b>6</b>: tab. 285, fig. 1 (1790)<br><b>Corticium corticale</b> <b>(Bull.) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 10 (1888)<br><b>Corticium komabense</b> <b>Henn.</b>, <i>Bot. Jb.</i> <b>32</b>: 38 (1902)<br><b>Corticium quercinum</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 653 (1838) [1836-1838]<br><b>Corticium quercinum</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 563 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. quercinum</font></b><br><b>Corticium quercinum var. syringae</b> <b>Rabenh.</b><br><b>Corticium quercinum var. tiliaceum</b> <b>Th&#252;m.</b>, <i>Fungi austr. exsicc.</i> <b>4</b>: no. 326 (1872)<br><b>Kneiffia corticalis</b> <b>(Bull.) Bres.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>1</b>(2): 101 (1903)<br><b>Lichen carneus</b> <b>Willd.</b>, <i>Fl. berol. prodr.</i>: 358 (1787)<br><b>Peniophora carnea</b> <b>(Willd.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>48</b>: 422 (1889)<br><b>Peniophora corticalis</b> <b>(Bull.) Bres.</b>, <i>Atti Acad. Agiato Rovereto</i> <b>3</b>(1): 114 (1897)<br><b>Peniophora corticalis</b> <b>(Bull.) Bres.</b>, <i>Atti Acad. Agiato Rovereto</i> <b>3</b>(1): 114 (1897) <b><font color='#0000FF'>subsp. corticalis</font></b><br><b>Peniophora corticalis</b> <b>(Bull.) Bres.</b>, <i>Atti Acad. Agiato Rovereto</i> <b>3</b>(1): 114 (1897) <b><font color='#0000FF'>var. corticalis</font></b><br><b>Peniophora corticalis var. komabensis</b> <b>(Henn.) H&#246;hn. &amp; Litsch.</b>, <i>Sber. Akad. Wiss. Wien</i>, Math.-naturw. Kl., Abt. 1 <b>116</b>: 744 (1907) [1906]<br><b>Peniophora pezizoides</b> <b>Massee</b>, <i>J. Linn. Soc.</i>, Bot. <b>25</b>: 141 (1889)<br><b>Peniophora quercina f. merulioides</b> <b>&#354;ura, Zmitr. &amp; Wasser</b>, in Tura, Zmitrovich, Wasser &amp; Nevo, <i>Mycotaxon</i> <b>101</b>: 389 (2007)<br><b>Peniophora quercina f. phlebioides</b> <b>Hallenb.</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>11</b>(2): 459 (1980)<br><b>Peniophora quercina</b> <b>(Pers.) Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>8</b>(no. 45): 20 (1879) <b><font color='#0000FF'>f. quercina</font></b><br><b>Peniophora quercina subsp. caucasica</b> <b>Parmasto</b>, in Parmasto &amp; Parmasto, <i>Biblthca Mycol.</i> <b>115</b>: 139 (1987)<br><b>Peniophora quercina</b> <b>(Pers.) Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>8</b>(no. 45): 20 (1879) <b><font color='#0000FF'>subsp. quercina</font></b><br><b>Peniophora quercina</b> <b>(Pers.) Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>8</b>(no. 45): 20 (1879) <b><font color='#0000FF'>var. quercina</font></b><br><b>Peniophora quercina var. tiliacea</b> <b>Th&#252;m.</b>, <i>Fungi austr. exsicc.</i>: no. 326 (1872)<br><b>Stereum tuberculosum</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 762 (1922)<br><b>Thelephora agglutinata</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 134 (1822)<br><b>Thelephora carnea</b> <b>Humb.</b>, <i>Fl. Friberg. Spec.</i> (Berlin): no. 207 (1793)<br><b>Thelephora carnea</b> <b>Schumach.</b>, <i>Enum. pl.</i> (Kjbenhavn) <b>2</b>: 396 (1803)<br><b>Thelephora quercina</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 573 (1801)<br><b>Xerocarpus carneus</b> <b>(Willd.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>37</b>: 134 (1882)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1399382


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 17.12.2011 16:58

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Cooke

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Auricularia corticalis Bull., Hist. Champ. France (Paris) 6: tab. 285, fig. 1 (1790) Corticium corticale (Bull.) Quél., Fl. mycol. France (Paris): 10 (1888) Corticium quercinum (Pers.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 653 (1838) [1836-1838] Kneiffia corticalis (Bull.) Bres., Annls mycol. 1(2): 101 (1903) Lichen carneus Willd., Fl. berol. prodr.: 358 (1787) Peniophora carnea (Willd.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 48: 422 (1889) Peniophora corticalis (Bull.) Bres., Atti Acad. Agiato Rovereto 3(1): 114 (1897) Peniophora pezizoides Massee, J. Linn. Soc., Bot. 25: 141 (1889) Stereum tuberculosum Velen., České Houby 4-5: 762 (1922) Thelephora agglutinata Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 1: 134 (1822) Thelephora carnea Humb., Fl. Friberg. Spec. (Berlin): no. 207 (1793) Thelephora carnea Schumach., Enum. pl. (Kjbenhavn) 2: 396 (1803) Thelephora quercina Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 573 (1801) Xerocarpus carneus (Willd.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 37: 134 (1882)


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 10.03.2002 00:00

kornatka dubová

Peniophora quercina
kornatka dubová

Nejedlá huba