Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Peniophora cinerea »

História popisu - Peniophora cinerea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 10:49

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pers.) Cooke 1879 1(Pers.) Cooke


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 26.04.2007 16:51

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1kornatka popelavá

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Cooke 1879

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Corticium bronzeum Fr., Corticium cinereum Pers. 1794, Corticium fumigatum Thüm. 1876, Corticium obscurum (Pers.) Fr. 1874, Keniffia cinerea (Pers.) Bres. 1903, Peniophora lilacina (Berk. & Broome) Cooke 1879, Peniophora obscura (Pers.) Bres. 1897, Stereum tumulosum (P. Karst.) Sacc. 1888, Terana obscura (Pers.) Kuntze 1891, Telephora cinerea (Pers.) Pers. 1801, Telephora obscura Pers. 1822, Xylobolus tumulosus P. Karst. 1881.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.02.2002 00:00

Kornatka popolavá

Peniophora cinerea