Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Mycena renati »

História popisu - Mycena renati

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Marek Porubčan
Dátum: 19.08.2019 20:31

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Kónický, parabolický ø 10-32 mm, na začiatku tmavočervankastý, neskôr ružovohnedý, v strede často tmavší.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Lupene 16-26 ks biele, krémové, často do ružova sfarbená hrana.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1Zlatožltý, žltý jemne oinovatený bielymi, krémovými vločkami ø 1,5-2,5 x 15-65 mm, báza pokrytá žltými, bledožltými, krémovými vlasmi.

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1 1Bazídia 4-spórové, spóry 8-12 x 5-7 µm.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Väčšinou v skupinách na hnijúcom dreve listnatých stromov, najmä lieska, buk, jelša, ale vzácne aj na smreku.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Nemá praktický význam je nejedlá.


Zmeny urobil: Marek Porubčan
Dátum: 19.08.2019 20:01

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Mycena flavipes</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 422 (1873)<br><b>Mycena renati f. alba</b> <b>Robich</b>, <i>Riv. Micol.</i> <b>48</b>(1): 28 (2005)

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1414604


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 13:50

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Quél.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 03.07.2005 13:19

prilbička žltohlúbiková

Mycena renati
helmovka žlutonohá

Nejedlá huba
Výskyt: IV. - X.