Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Sarcodon imbricatus »

História popisu - Sarcodon imbricatus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 12.09.2017 08:05

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Bankera infundibulum</b> <b>(Sw.) Pouzar</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>9</b>(2): 96 (1955)<br><b>Fungus imbricatus</b> <b>(L.) Paulet</b>, <i>Trait&#233; Champ.</i>, Atlas <b>2</b>: 127, index (1793)<br><b>Fungus subsquamosus</b> <b>(Batsch) Paulet</b>, <i>Trait&#233; Champ.</i>, Atlas <b>2</b>: 124, index (1793)<br><b>Hydnum adpressum</b> <b>Lloyd</b>, <i>Mycol. Writ.</i> <b>4</b>: 552 (1916)<br><b>Hydnum aspratum</b> <b>Berk.</b>, <i>Grevillea</i> <b>10</b>(no. 56): 121 (1882)<br><b>Hydnum badium</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 155 (1825)<br><b>Hydnum badium</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 155 (1825) <b><font color='#0000FF'>subsp. badium</font></b><br><b>Hydnum badium subsp. laevigatum</b> <b>(Sw.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 157 (1825)<br><b>Hydnum badium</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 155 (1825) <b><font color='#0000FF'>var. badium</font></b><br><b>Hydnum badium var. subsquamosum</b> <b>(Batsch) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 156 (1825)<br><b>Hydnum gracile</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>&#214;fvers. K. Svensk. Vetensk.-Akad. F&#246;rhandl.</i> <b>8</b>: 53 (1851)<br><b>Hydnum imbricatum</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1178 (1753)<br><b>Hydnum imbricatum f. dolichopus</b> <b>C. Massal.</b>, <i>Novitates Fl, mycol. ver.</i>: 73 (1902)<br><b>Hydnum imbricatum</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1178 (1753) <b><font color='#0000FF'>f. imbricatum</font></b><br><b>Hydnum imbricatum</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1178 (1753) <b><font color='#0000FF'>var. imbricatum</font></b><br><b>Hydnum imbricatum var. squamosum</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 554 (1801)<br><b>Hydnum infundibulum</b> <b>Sw.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>31</b>: 244 (1810)<br><b>Hydnum laevigatum</b> <b>Sw.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>31</b>: 243 (1810)<br><b>Hydnum laevigatum var. brachypus</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>1</b>: 140 (1815)<br><b>Hydnum laevigatum var. coriaceum</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>1</b>: 140 (1815)<br><b>Hydnum laevigatum var. gracile</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 400 (1821)<br><b>Hydnum laevigatum</b> <b>Sw.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>31</b>: 243 (1810) <b><font color='#0000FF'>var. laevigatum</font></b><br><b>Hydnum subsquamosum</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. prim. (Halle): 111 (1783)<br><b>Phaeodon aspratus</b> <b>(Berk.) Henn.</b>, in Engler &amp; Prantl, <i>Nat. Pflanzenfam.</i>, Teil. <b>I</b> (Leipzig) <b>1**</b>: 149 (1898) [1900]<br><b>Phaeodon imbricatus</b> <b>(L.) J. Schr&#246;t.</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.1</b>(25?32): 460 (1888) [1889]<br><b>Phaeodon subsquamosus</b> <b>(Batsch) J. Schr&#246;t.</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.1</b>(25?32): 460 (1888) [1889]<br><b>Phellodon gracilis</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>37</b>: 96 (1882)<br><b>Sarcodon aspratus</b> <b>(Berk.) S. Ito</b>, <i>Mycol. Fl. Japan</i> <b>2</b>(4): 183 (1955)<br><b>Sarcodon gracilis</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 189 (1886)<br><b>Sarcodon laevigatus</b> <b>(Sw.) P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>6</b>: 16 (1881)<br><b>Sarcodon subsquamosus</b> <b>(Batsch) P. Karst.</b>, <i>Revue mycol.</i>, Toulouse <b>3</b>(no. 9): 20 (1881)<br><b>Scutiger subsquamosus</b> <b>(Batsch) Paulet</b>, <i>Icon. Champ.</i>: tab. 33 (1812) 1<b>Bankera infundibulum</b> <b>(Sw.) Pouzar</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>9</b>(2): 96 (1955)<br><b>Fungus imbricatus</b> <b>(L.) Paulet</b>, <i>Trait&#233; champ.</i> (Paris) <b>2</b>(Index): 127 (1793)<br><b>Fungus subsquamosus</b> <b>(Batsch) Paulet</b>, <i>Trait&#233; champ.</i> (Paris) <b>2</b>(Index): 124 (1793)<br><b>Hydnum adpressum</b> <b>Lloyd</b>, <i>Mycol. Writ.</i> <b>4</b>: 552 (1916)<br><b>Hydnum aspratum</b> <b>Berk.</b>, <i>Grevillea</i> <b>10</b>(no. 56): 121 (1882)<br><b>Hydnum badium</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 155 (1825)<br><b>Hydnum badium</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 155 (1825) <b><font color='#0000FF'>subsp. badium</font></b><br><b>Hydnum badium subsp. laevigatum</b> <b>(Sw.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 157 (1825)<br><b>Hydnum badium</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 155 (1825) <b><font color='#0000FF'>var. badium</font></b><br><b>Hydnum badium var. subsquamosum</b> <b>(Batsch) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 156 (1825)<br><b>Hydnum gracile</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>&#214;fvers. K. Svensk. Vetensk.-Akad. F&#246;rhandl.</i> <b>8</b>(2): 53 (1851)<br><b>Hydnum imbricatum</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1178 (1753)<br><b>Hydnum imbricatum f. dolichopus</b> <b>C. Massal.</b>, <i>Atti e Mem. dell'Acc. d'agr., Sci., Lett. e Comm. Verona</i>, Ser. III <b>3</b>: 73 (1902)<br><b>Hydnum imbricatum</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1178 (1753) <b><font color='#0000FF'>f. imbricatum</font></b><br><b>Hydnum imbricatum</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1178 (1753) <b><font color='#0000FF'>var. imbricatum</font></b><br><b>Hydnum imbricatum var. squamosum</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 554 (1801)<br><b>Hydnum infundibulum</b> <b>Sw.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>31</b>: 244 (1810)<br><b>Hydnum laevigatum</b> <b>Sw.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>31</b>: 243 (1810)<br><b>Hydnum laevigatum var. brachypus</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>1</b>: 140 (1815)<br><b>Hydnum laevigatum var. coriaceum</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>1</b>: 140 (1815)<br><b>Hydnum laevigatum var. gracile</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 400 (1821)<br><b>Hydnum laevigatum</b> <b>Sw.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>31</b>: 243 (1810) <b><font color='#0000FF'>var. laevigatum</font></b><br><b>Hydnum subsquamosum</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i> (Halle): 111 (1783)<br><b>Phaeodon aspratus</b> <b>(Berk.) Henn.</b>, in Engler &amp; Prantl, <i>Nat. Pflanzenfam.</i>, Teil. <b>I</b> (Leipzig) <b>1**</b>: 149 (1898) [1900]<br><b>Phaeodon imbricatus</b> <b>(L.) J. Schr&#246;t.</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.1</b>(25?32): 460 (1888) [1889]<br><b>Phaeodon subsquamosus</b> <b>(Batsch) J. Schr&#246;t.</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.1</b>(25?32): 460 (1888) [1889]<br><b>Phellodon gracilis</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>37</b>: 96 (1882)<br><b>Sarcodon aspratus</b> <b>(Berk.) S. Ito</b>, <i>Mycol. Fl. Japan</i> <b>2</b>(4): 183 (1955)<br><b>Sarcodon gracilis</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 189 (1886)<br><b>Sarcodon laevigatus</b> <b>(Sw.) P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>6</b>: 16 (1881)<br><b>Sarcodon subsquamosus</b> <b>(Batsch) P. Karst.</b>, <i>Revue mycol.</i>, Toulouse <b>3</b>(no. 9): 20 (1881)<br><b>Scutiger subsquamosus</b> <b>(Batsch) Paulet</b>, <i>Icon. Champ.</i> (Paris): tab. 33, fig. 1 (1812)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Málo skúsení hubári si môžu ľahko pomýliť jelenkovec škridlicovitý s hubou {171}.  1


Zmeny urobil: Ing. Juraj Kianička
Dátum: 31.12.2013 12:51

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Bankera infundibulum (Sw.) Pouzar, Česká Mykol. 9(2): 96 (1955) Fungus imbricatus (L.) Paulet, Traité Champ., Atlas 2: 127, index (1793) Hydnum adpressum Lloyd, Mycol. Writ. 4: 552 (1916) Hydnum aspratum Berk., Grevillea 10(no. 56): 121 (1882) Hydnum badium Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 2: 155 (1825) Hydnum badium Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 2: 155 (1825) subsp. badium Hydnum badium Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 2: 155 (1825) var. badium Hydnum imbricatum L., Sp. pl. 2: 1178 (1753) Hydnum imbricatum L., Sp. pl. 2: 1178 (1753) var. imbricatum Hydnum infundibulum Sw., K. Vetensk-Acad. Nya Handl. 31: 244 (1810) Phaeodon aspratus (Berk.) Henn., in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam., Teil. I (Leipzig) 1**: 149 (1898) [1900] Phaeodon imbricatus (L.) J. Schröt., in Cohn, Krypt.-Fl. Schlesien (Breslau) 3.1(25–32): 460 (1888) [1889] Sarcodon aspratus (Berk.) S. Ito, Mycol. Fl. Japan 2(4): 183 (1955) 1<b>Bankera infundibulum</b> <b>(Sw.) Pouzar</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>9</b>(2): 96 (1955)<br><b>Fungus imbricatus</b> <b>(L.) Paulet</b>, <i>Trait&#233; Champ.</i>, Atlas <b>2</b>: 127, index (1793)<br><b>Fungus subsquamosus</b> <b>(Batsch) Paulet</b>, <i>Trait&#233; Champ.</i>, Atlas <b>2</b>: 124, index (1793)<br><b>Hydnum adpressum</b> <b>Lloyd</b>, <i>Mycol. Writ.</i> <b>4</b>: 552 (1916)<br><b>Hydnum aspratum</b> <b>Berk.</b>, <i>Grevillea</i> <b>10</b>(no. 56): 121 (1882)<br><b>Hydnum badium</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 155 (1825)<br><b>Hydnum badium</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 155 (1825) <b><font color='#0000FF'>subsp. badium</font></b><br><b>Hydnum badium subsp. laevigatum</b> <b>(Sw.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 157 (1825)<br><b>Hydnum badium</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 155 (1825) <b><font color='#0000FF'>var. badium</font></b><br><b>Hydnum badium var. subsquamosum</b> <b>(Batsch) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 156 (1825)<br><b>Hydnum gracile</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>&#214;fvers. K. Svensk. Vetensk.-Akad. F&#246;rhandl.</i> <b>8</b>: 53 (1851)<br><b>Hydnum imbricatum</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1178 (1753)<br><b>Hydnum imbricatum f. dolichopus</b> <b>C. Massal.</b>, <i>Novitates Fl, mycol. ver.</i>: 73 (1902)<br><b>Hydnum imbricatum</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1178 (1753) <b><font color='#0000FF'>f. imbricatum</font></b><br><b>Hydnum imbricatum</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1178 (1753) <b><font color='#0000FF'>var. imbricatum</font></b><br><b>Hydnum imbricatum var. squamosum</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 554 (1801)<br><b>Hydnum infundibulum</b> <b>Sw.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>31</b>: 244 (1810)<br><b>Hydnum laevigatum</b> <b>Sw.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>31</b>: 243 (1810)<br><b>Hydnum laevigatum var. brachypus</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>1</b>: 140 (1815)<br><b>Hydnum laevigatum var. coriaceum</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>1</b>: 140 (1815)<br><b>Hydnum laevigatum var. gracile</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 400 (1821)<br><b>Hydnum laevigatum</b> <b>Sw.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>31</b>: 243 (1810) <b><font color='#0000FF'>var. laevigatum</font></b><br><b>Hydnum subsquamosum</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. prim. (Halle): 111 (1783)<br><b>Phaeodon aspratus</b> <b>(Berk.) Henn.</b>, in Engler &amp; Prantl, <i>Nat. Pflanzenfam.</i>, Teil. <b>I</b> (Leipzig) <b>1**</b>: 149 (1898) [1900]<br><b>Phaeodon imbricatus</b> <b>(L.) J. Schr&#246;t.</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.1</b>(25?32): 460 (1888) [1889]<br><b>Phaeodon subsquamosus</b> <b>(Batsch) J. Schr&#246;t.</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.1</b>(25?32): 460 (1888) [1889]<br><b>Phellodon gracilis</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>37</b>: 96 (1882)<br><b>Sarcodon aspratus</b> <b>(Berk.) S. Ito</b>, <i>Mycol. Fl. Japan</i> <b>2</b>(4): 183 (1955)<br><b>Sarcodon gracilis</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 189 (1886)<br><b>Sarcodon laevigatus</b> <b>(Sw.) P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>6</b>: 16 (1881)<br><b>Sarcodon subsquamosus</b> <b>(Batsch) P. Karst.</b>, <i>Revue mycol.</i>, Toulouse <b>3</b>(no. 9): 20 (1881)<br><b>Scutiger subsquamosus</b> <b>(Batsch) Paulet</b>, <i>Icon. Champ.</i>: tab. 33 (1812)

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Klobúk má 60-250 mm v priemere, najprv plocho klenutý, neskôr pupkovite vtlačený, hnedý až sivohnedý, za mladi okraj podvinutý a oblý, neskôr laločnato poprehýbaný; na povrchu je vločkatý a pokrytý odstávajúcimi hrubými hnedými šupinami. 1Jasným dôkazom toho, že jelenkovec škridlicovitý patrí medzi najväčšie huby, je veľkosť klobúka, ktorý dosahuje pri svojej plnej veľkosti až okolo 200 mm, ojedinele to môže byť aj viac (až do 250 mm). Najskôr je klenutý, v strede dosť vtlačený, na okrajoch podvinutý, pri starších plodniciach až výrazne poprehýbaný a tiež mäsitý. Farba je sivohnedá, alebo vo svetlejších i tmavších odtieňoch hnedej. Na povrchu klobúka sa nachádzajú výrazné, pomerne veľké a odstávajúce šupiny, ktoré môžu pripomínať aj škridlice na streche domu. Šupiny sú odstávajúce najmä v strede klobúka, na okrajoch menej. Taktiež sú bledohnedej, tmavšie hnedej, až čiernej farby.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1Hymenofor na spodnej strane klobúka je ostnatý. Ostne sú husté, lámavé, najprv belavé, neskôr sivé až sivohnedé a napokon hnedé, zbiehajúce na hlúbik. 1Hymenofor, teda spodná časť klobúka je v podobe veľkého množstva ihličiek alebo ostňov, ktoré sú husté, po prechode prstom lámavé, niekoľko milimetrov dlhé, v mladosti belavé, postupne sivé, až hnedasté. Ostne zbiehajú na hlúbik, až sa postupne strácajú.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1Hlúbik je 30-60 mm dlhý a 10-30 mm hrubý, hladký, plný, na báze zvyčajne trochu zhrubnutý, sivohnedý. 1Hlúbik pri niektorých plodniciach dosahuje výšku približne 80 mm a je aj dosť hrubý, niekedy až 40 mm, ojedinele aj viac. Výška hlúbika však býva častejšie menšia a tak mnohé plodnice bývajú pritlačené k zemi, pričom hlúbik je neviditeľný, pokým plodnicu neodtrhneme. Je valcovitý, hladký, po rozrezaní vo vnútri plný. Hrúbka hlúbika nie je po celej jeho výške rovnaká, ale na báze je o niečo viac zhrubnutý. Je belavej, alebo sivohnedej farby. Takto by sa dal charakterizovať hlúbik jelenkovca škridlicovitého.

Dužina:

Old VersionNew Version
1Dužina je belavá, neskôr sivohnedastá, pevná, vôňu má korenistú a chuť celkom príjemnú. 1Dužina je po ochutnaní slabo horkastá, nevylučujúca žiadnu tekutinu, belavej, alebo sivastej farby. Po stlačení by sme zistili, že je pevná a tuhá.

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Jelenkovec škridlicovitý je nepochybne najrozšírenejším z rodu Sarcodon (jelenkovec). Ostatné jelenkovce sú veľmi zriedkavé a vzácne. Preto by nemalo dôjsť k zámene za iný jelenkovec, snáď iba za jelenkovec horký (Sarcodon scabrosus), ktorý má však omnoho menšie šupiny na klobúku a pri ochutnaní výraznejšie horkú chuť v porovnaní s jelenkovcom škridlicovitým, čo naznačuje aj jeho názov. Navyše patrí medzi zriedkavo sa vyskytujúce druhy rastúce u nás. Druhý jelenkovec, ktorý pripadá do úvahy je jelenkovec šupinatý (Sarcodon squamosus), ktorý má ale o niečo menšie a viac pritlačenejšie šupiny. Odlišuje sa aj biotopom, pretože rastie pod borovicami.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Jelenkovec škridlicovitý rastie od augusta do novembra v ihličnatých lesoch, často vo veľkom množstve. Rozšírený je v celom miernom pásme severnej pologule. 1Tento druh jelenkovca nie je problém nájsť, aj keď je pravda, že v minulosti bol oveľa hojnejší ako dnes. Často sa vyskytuje najmä v podhorských a horských smrekových lesoch, kde rastie aj skupinovo o počte niekoľkých desiatok plodníc. Dobou jeho výskytu je končiace sa leto, teda august a vytrvalo rastie v priebehu celej jesene až do neskorého novembra, pri vhodnom počasí aj o niečo dlhšie. Môžeme ho objaviť aj v listnatých, alebo v zmiešaných lesoch, ale viac obľubuje smrečiny. Vyrastá buď jednotlivo, ale v mnohých prípadoch skupinovo s rôzne veľkými plodnicami. 

Význam:

Old VersionNew Version
1Kým sú plodnice mladé, dajú sa jesť. Staré exempláre sú kožovite tuhé a horkasté. Rozdrvené usušené plodnice sú dobrým korením do polievok a omáčok.  1Jedlá huba, ale pre svoj vzhľad a tuhú konzistenciu nie je hubármi bežne zbieraný a vyhľadávaný. Staré exempláre sú kožovito tuhé a horkasté. Rozdrvené usušené plodnice sú dobrým korením do polievok a omáčok.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1414481


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.12.2011 19:16

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(L.ex Fr.) P.Karst. 1(L.) P. Karst.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Hydnum imbricatum L.ex Fr. 1Bankera infundibulum (Sw.) Pouzar, Česká Mykol. 9(2): 96 (1955) Fungus imbricatus (L.) Paulet, Traité Champ., Atlas 2: 127, index (1793) Hydnum adpressum Lloyd, Mycol. Writ. 4: 552 (1916) Hydnum aspratum Berk., Grevillea 10(no. 56): 121 (1882) Hydnum badium Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 2: 155 (1825) Hydnum badium Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 2: 155 (1825) subsp. badium Hydnum badium Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 2: 155 (1825) var. badium Hydnum imbricatum L., Sp. pl. 2: 1178 (1753) Hydnum imbricatum L., Sp. pl. 2: 1178 (1753) var. imbricatum Hydnum infundibulum Sw., K. Vetensk-Acad. Nya Handl. 31: 244 (1810) Phaeodon aspratus (Berk.) Henn., in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam., Teil. I (Leipzig) 1**: 149 (1898) [1900] Phaeodon imbricatus (L.) J. Schröt., in Cohn, Krypt.-Fl. Schlesien (Breslau) 3.1(25–32): 460 (1888) [1889] Sarcodon aspratus (Berk.) S. Ito, Mycol. Fl. Japan 2(4): 183 (1955)


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 30.10.2007 14:39

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Málo skúsení hubári si môžu ľahko pomýliť jelenkovec škridlicovitý s <a class=fade name=jel_skrid href='atlas_detail.php?id=171'>jelenkovcom horkým</a> (Hydrtum scabrosum).  1Málo skúsení hubári si môžu ľahko pomýliť jelenkovec škridlicovitý s hubou {171}.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 24.03.2006 21:09

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(L.ex Fr.) P.Karst.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Hydnum imbricatum L.ex Fr.


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 03.03.2003 08:34

Jelenkovec škridlicovitý

Sarcodon imbricatus
Lošák jelení

Jedlá huba
Výskyt: VIII. - XI.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk má 60-250 mm v priemere, najprv plocho klenutý, neskôr pupkovite vtlačený, hnedý až sivohnedý, za mladi okraj podvinutý a oblý, neskôr laločnato poprehýbaný; na povrchu je vločkatý a pokrytý odstávajúcimi hrubými hnedými šupinami.

Plodná časť:

Hymenofor na spodnej strane klobúka je ostnatý. Ostne sú husté, lámavé, najprv belavé, neskôr sivé až sivohnedé a napokon hnedé, zbiehajúce na hlúbik.

Hlúbik:

Hlúbik je 30-60 mm dlhý a 10-30 mm hrubý, hladký, plný, na báze zvyčajne trochu zhrubnutý, sivohnedý.

Dužina:

Dužina je belavá, neskôr sivohnedastá, pevná, vôňu má korenistú a chuť celkom príjemnú.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je hnedý.

Ľudové názvy:

vlkolak, jelení pysk, jelenia huba, jelenica, sova, srniak, srňacník, srňačka, jastrab, kaniarka

Výskyt:

Jelenkovec škridlicovitý rastie od augusta do novembra v ihličnatých lesoch, často vo veľkom množstve. Rozšírený je v celom miernom pásme severnej pologule.

Význam:

Kým sú plodnice mladé, dajú sa jesť. Staré exempláre sú kožovite tuhé a horkasté. Rozdrvené usušené plodnice sú dobrým korením do polievok a omáčok.

Poznámka / Zaujímavosti:

Málo skúsení hubári si môžu ľahko pomýliť jelenkovec škridlicovitý s
jelenkovcom horkým (Hydrtum scabrosum).