Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Myxomphalia maura »

História popisu - Myxomphalia maura

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 30.10.2018 17:57

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus maurus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 168 (1821)<br><b>Fayodia maura</b> <b>(Fr.) Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>34</b>(4/5): 331 (1936)<br><b>Gymnopus maurus</b> <b>(Fr.) Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(5): 363 (1916)<br><b>Hemimycena maura</b> <b>(Fr.) Singer</b>, <i>Revue Mycol.</i>, Paris <b>3</b>: 195 (1938)<br><b>Mycena maura</b> <b>(Fr.) K&#252;hner</b>, <i>Encyclop. Mycol.</i> <b>10</b>: 535 (1935)<br><b>Myxomphalia maura</b> <b>(Fr.) H.E. Bigelow</b>, <i>Can. J. Bot.</i> <b>37</b>(5): 777 (1959)<br><b>Myxomphalia maura f. alba</b> <b>K&#252;hner</b><br><b>Myxomphalia maura</b> <b>(Fr.) Hora</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>43</b>(2): 453 (1960) <b><font color='#0000FF'>f. maura</font></b><br><b>Omphalia maura</b> <b>(Fr.) Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 290 (1876) [1878]<br><b>Omphalia maura</b> <b>(Fr.) Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 290 (1876) [1878] <b><font color='#0000FF'>var. maura</font></b><br><b>Omphalina maura</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 42 (1886)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1301670


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 13:19

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) Hora


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 13.09.2005 19:55

uhľovka lúčovitá

Myxomphalia maura
kalichovka uhlová