Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Arrhenia philonotis »

História popisu - Arrhenia philonotis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 16.04.2015 22:13

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Omphalina philonotis 1Arrhenia philonotis

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Lasch) Quél. 1(Lasch) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus philonotis</b> <b>Lasch</b>, <i>Linnaea</i> <b>3</b>: 394 (1828)<br><b>Clitocybe philonotis</b> <b>(Lasch) Raithelh.</b>, <i>Metrodiana</i> <b>4</b>(4): 70 (1973)<br><b>Omphalia philonotis</b> <b>(Lasch) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 239 (1872)<br><b>Omphalia philonotis</b> <b>(Lasch) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 239 (1872) <b><font color='#0000FF'>f. philonotis</font></b><br><b>Omphalina philonotis</b> <b>(Lasch) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 43 (1886)<br><b>Omphalina philonotis</b> <b>(Lasch) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 43 (1886) <b><font color='#0000FF'>var. philonotis</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1374174


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 12:13

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Lasch) Quél.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.02.2002 00:00

kalichovka vodnatá

Omphalina philonotis