Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Iris unguicularis »

História popisu - Iris unguicularis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ján Zábojník
Dátum: 02.04.2023 19:57

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Vytrvalá rastlina rastúca v svetlých lesoch a pastvinách až do výšky 1450m. Rastie hlavne vo veľkých trsoch a toto je poddruh rastúci na ostrove Kréta. 1Vytrvalá rastlina rastúca v svetlých lesoch a pastvinách až do výšky 1450m. Rastie hlavne vo veľkých trsoch.I.unguicularis je dosť variabilný a tento poddruh rastiena ostrove Kréta.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Kréta 1Kréta a priľahlé ostrovy


Úvodné znenie

Publikoval: Ján Zábojník
Dátum: 02.04.2023 19:53

kosatec Krétsky

Iris unguicularis Poir.
kosatec nehetnatý

Vzácna huba
Výskyt: I. - V.

Klobúk/Plodnica:

Vytrvalá rastlina rastúca v svetlých lesoch a pastvinách až do výšky 1450m. Rastie hlavne vo veľkých trsoch a toto je poddruh rastúci na ostrove Kréta.

Výskyt:

Kréta