Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Postia stiptica »

História popisu - Postia stiptica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 23.02.2017 18:30

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1tvarohovník horký 1šťavnatec zvieravý


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 07.05.2015 09:28

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Oligoporus stipticus 1Postia stiptica

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pers.) Gilb. & Ryvarden 1(Pers.) Jülich

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus albidus</b> <b>(Schaeff.) E.H.L. Krause</b>, <i>Basidiomycetum Rostochiensium</i>, Suppl. 5: 164 (1933)<br><b>Bjerkandera acricula</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Revue mycol.</i>, Toulouse <b>10</b>(no. 37): 73 (1888)<br><b>Bjerkandera colliculosa</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Hedwigia</i> <b>29</b>: 177 (1890)<br><b>Bjerkandera stiptica</b> <b>(Pers.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>37</b>: 36 (1882)<br><b>Boletus albidus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 84 (1774)<br><b>Boletus albidus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 84 (1774) <b><font color='#0000FF'>var. albidus</font></b><br><b>Boletus salicinus</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> <b>10</b>: tab. 433, fig. 1 (1790)<br><b>Boletus stipticus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 525 (1801)<br><b>Boletus suaveolens</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i> (Halle): 97 (1783)<br><b>Boletus suaveolens var. communis</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 250 (1805)<br><b>Boletus suaveolens var. salicinus</b> <b>(Bull.) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 530 (1801)<br><b>Daedalea albida</b> <b>(Schaeff.) Purton</b>, <i>Appendix Midl. Fl.</i>: 253 (1821)<br><b>Daedalea salicina</b> <b>(Bull.) Purton</b>, <i>Appendix Midl. Fl.</i>: 247 (1821)<br><b>Fomes albidus</b> <b>(Schaeff.) Bigeard &amp; H. Guill.</b>, <i>Fl. Champ. Sup&#233;r. France</i> (Chalon-sur-Sa&#244;ne) <b>2</b>: 359 (1913)<br><b>Leptoporus albellus subsp. albidus</b> <b>(Schaeff.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(1): 126 (1925)<br><b>Leptoporus albidus</b> <b>(Schaeff.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(1): 126 (1925)<br><b>Leptoporus albidus</b> <b>(Schaeff.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(1): 126 (1925) <b><font color='#0000FF'>subsp. albidus</font></b><br><b>Leptoporus fodinarum</b> <b>(Velen.) Pil&#225;t</b>, in Kavina &amp; Pil&#225;t, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 199 (1938)<br><b>Leptoporus stipticus</b> <b>(Pers.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 176 (1886)<br><b>Leptoporus stipticus f. osseiformis</b> <b>Pil&#225;t</b>, in Kavina &amp; Pil&#225;t, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 204 (1938)<br><b>Leptoporus stipticus</b> <b>(Pers.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 176 (1886) <b><font color='#0000FF'>f. stipticus</font></b><br><b>Microporus albidus</b> <b>(Schaeff.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 495 (1898)<br><b>Oligoporus stipticus</b> <b>(Pers.) Gilb. &amp; Ryvarden</b>, <i>N. Amer. Polyp.</i>, Vol. <b>2</b> <i>Megasporoporia</i> - <i>Wrightoporia</i> (Oslo) <b>2</b>: 485 (1987)<br><b>Polyporus acriculus</b> <b>(P. Karst.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>9</b>: 168 (1891)<br><b>Polyporus albidus</b> <b>(Schaeff.) Trog</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>22</b>: 475 (1839)<br><b>Polyporus candidissimus</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 645 (1922)<br><b>Polyporus carbonarius</b> <b>(Murrill) Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>4</b>(4): 217 (1912)<br><b>Polyporus dentatus</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 650 (1922)<br><b>Polyporus fodinarum</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 640 (1922)<br><b>Polyporus foetens</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 650 (1922)<br><b>Polyporus fragilis</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 651 (1922)<br><b>Polyporus perdurus</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 646 (1922)<br><b>Polyporus stipticus</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 359 (1821)<br><b>Polyporus stipticus var. acidulus</b> <b>Fr.</b>, <i>Elench. fung.</i> (Greifswald) <b>1</b>: 86 (1828)<br><b>Polyporus stipticus</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 359 (1821) <b><font color='#0000FF'>var. stipticus</font></b><br><b>Polystictus albidus</b> <b>Massee</b>, <i>J. Bot.</i>, Lond. <b>30</b>: 162 (1892)<br><b>Polystictus albidus</b> <b>(Schaeff.) Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>14</b>(no. 71): 81 (1886)<br><b>Polystictus stipticus</b> <b>(Pers.) Bigeard &amp; H. Guill.</b>, <i>Fl. Champ. Sup&#233;r. France</i> (Chalon-sur-Sa&#244;ne) <b>2</b>: 374 (1913)<br><b>Postia stiptica</b> <b>(Pers.) J&#252;lich</b>, <i>Persoonia</i> <b>11</b>(4): 424 (1982) <b><font color='#0000FF'>f. stiptica</font></b><br><b>Spongiporus stipticus</b> <b>(Pers.) A. David</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Lyon</i> <b>49</b>(1): 36 (1980)<br><b>Tyromyces albidus</b> <b>(Schaeff.) Donk</b>, <i>Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht</i> <b>9</b>: 151 (1933)<br><b>Tyromyces carbonarius</b> <b>Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>4</b>(2): 94 (1912)<br><b>Tyromyces stipticus</b> <b>(Pers.) Kotl. &amp; Pouzar</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>13</b>(1): 28 (1959)<br><b>Tyromyces stipticus f. osseiformis</b> <b>(Pil&#225;t) Doma&#324;ski, Orlo&#347; &amp; Skirg.</b>, <i>Flora Polska. Grzyby (Mycota). Podstawczaki (Basidiomycetes), Bezblaszkowce (Aphyllophorales), Sk&#243;rnikowate (Stereaceae), Pucharkowate (Podoscyphaceae)</i> (Krak&#243;w): 135 (1967)<br><b>Tyromyces stipticus</b> <b>(Pers.) Kotl. &amp; Pouzar</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>13</b>(1): 28 (1959) <b><font color='#0000FF'>f. stipticus</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1110927


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 12:20

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Gilb. & Ryvarden


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 15.06.2004 15:56

tvarohovník horký

Oligoporus stipticus
bělochoroš hořký

Nejedlá huba