Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Postia simanii »

História popisu - Postia simanii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 23.02.2017 18:39

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1tvarohovník Šimanov 1šťavnatec Šimanov


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 16.12.2015 14:59

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1tvarohovník Simanov 1tvarohovník Šimanov

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Oligoporus simanii 1Postia simanii

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pilát ex Pilát) Bernicchia 1(Pilát) Jülich

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Chaetoporellus simanii</b> <b>Pil&#225;t ex Bondartsev</b> [as '<i>simani</i>'], <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 166 (1953)<br><b>Leptoporus simanii</b> <b>Pil&#225;t</b>, in Kavina &amp; Pil&#225;t, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 181 (1938)<br><b>Leptoporus simanii</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Sb. N&#225;r. Mus. v Praze</i>, Rada B, Pr&#237;r. Vedy <b>9</b>(2): 100 (1953)<br><b>Oligoporus simanii</b> <b>(Pil&#225;t) Bernicchia</b> [as '<i>simani</i>'], <i>Polyporaceae s.l. in Italia</i> (Italy): 338 (1990)<br><b>Poria simanii</b> <b>(Pil&#225;t) Gilb. &amp; J. Lowe</b>, <i>Pap. Mich. Acad. Sci.</i> <b>42</b>: 173 (1962)<br><b>Spongiporus simanii</b> <b>(Pil&#225;t) A. David</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Lyon</i> <b>49</b>(1): 33 (1980)<br><b>Tyromyces simanii</b> <b>(Pil&#225;t) Parmasto</b>, <i>Eesti NSV Tead. Akad. Toim.</i>, Biol. seer <b>2</b>: 118 (1961)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1110926


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 12:20

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pilát ex Pilát) Bernicchia


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.02.2002 00:00

tvarohovník Simanov

Oligoporus simanii