Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Postia fragilis »

História popisu - Postia fragilis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 23.02.2017 18:34

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1tvarohovník krehký 1šťavnatec krehký


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 04.02.2014 08:20

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Oligoporus fragilis 1Postia fragilis

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fr.) Gilb. & Ryvarden 1(Fr.) Jülich

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Bjerkandera fragilis</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b>, <i>Acta Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>2</b>(no. 1): 29 (1881) [1881-1885]<br><b>Bjerkandera weinmannii</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b>, <i>Acta Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>2</b>(no. 1): 29 (1881) [1881-1885]<br><b>Daedalea sistotremoides</b> <b>Velen.</b>, <i>Mykologia</i> (Prague) <b>3</b>(7-8): 102 (1926)<br><b>Leptoporus fragilis</b> <b>(Fr.) Pat.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 355 (1888)<br><b>Leptoporus fragilis</b> <b>(Fr.) Pat.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 355 (1888) <b><font color='#0000FF'>var. fragilis</font></b><br><b>Leptoporus fragilis var. violascens</b> <b>Pat.</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>25</b>: 5 (1909)<br><b>Leptoporus trabeus subsp. fragilis</b> <b>(Fr.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(1): 123 (1925)<br><b>Oligoporus fragilis</b> <b>(Fr.) Gilb. &amp; Ryvarden</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>22</b>(2): 365 (1985)<br><b>Polyporus cavinae</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 648 (1922)<br><b>Polyporus fragilis</b> <b>Fr.</b>, <i>Elench. fung.</i> (Greifswald) <b>1</b>: 86 (1828)<br><b>Polyporus fragilis</b> <b>Fr.</b>, <i>Elench. fung.</i> (Greifswald) <b>1</b>: 86 (1828) <b><font color='#0000FF'>var. fragilis</font></b><br><b>Polyporus fragilis var. violascens</b> <b>(Pat.) Sacc. &amp; Trotter</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>21</b>: 268 (1912)<br><b>Polyporus kavinae</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 648 (1922)<br><b>Polyporus keithii</b> <b>Berk. &amp; Broome</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 4 <b>15</b>: 30 (1875)<br><b>Polyporus orbicularis</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 687 (1922)<br><b>Polyporus sensibilis</b> <b>(Murrill) Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>4</b>(4): 217 (1912)<br><b>Polyporus vermiculus</b> <b>Veull.</b>, <i>Revue mycol.</i>, Toulouse <b>5</b>: 46 (1883)<br><b>Polyporus weinmannii</b> <b>Fr.</b> [as '<i>weinmanni</i>'], <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 459 (1838) [1836-1838]<br><b>Polystictus fragilis</b> <b>(Fr.) Bigeard &amp; H. Guill.</b>, <i>Fl. Champ. Sup&#233;r. France</i> (Chalon-sur-Sa&#244;ne) <b>2</b>: 372 (1913)<br><b>Postia weinmannii</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b>, <i>Revue mycol.</i>, Toulouse <b>3</b>(no. 9): 17 (1881)<br><b>Spongipellis fragilis</b> <b>(Fr.) Murrill</b><br><b>Spongipellis sensibilis</b> <b>Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>4</b>(2): 93 (1912)<br><b>Spongipellis weinmannii</b> <b>(Fr.) Pat.</b>, <i>Essai Tax. Hym&#233;nomyc.</i> (Lons-le-Saunier): 84 (1900)<br><b>Spongiporus fragilis</b> <b>(Fr.) A. David</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Lyon</i> <b>49</b>(1): 16 (1980)<br><b>Tyromyces fragilis</b> <b>(Fr.) Donk</b>, <i>Meddn Bot. Mus. Herb. Rijhs Universit. Utrecht.</i> <b>9</b>: 148 (1933)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1110916


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 12:36

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) Gilb. & Ryvarden


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.02.2002 00:00

tvarohovník krehký

Oligoporus fragilis
bělochoroš křehký