Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Danthonia x breviaristata »

História popisu - Danthonia x breviaristata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 05.06.2022 19:47

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Danthonia × breviaristata 1Danthonia x breviaristata


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Kameníček
Dátum: 05.06.2022 19:36

plevnatec

Danthonia × breviaristata (Beck) Beck ex Vierh.
trojzubec krátkoosinatý

Vzácna huba
Výskyt: IV. - VI.

Klobúk/Plodnica:

Hybrid Danthonia alpina a Danthonia decumbens