Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lyophyllum transforme »

História popisu - Lyophyllum transforme

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 20.11.2012 23:40

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 04.11.2012 19:33

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1líha hranatovýtrusá

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus transformis</b> <b>Britzelm.</b>, <i>Ber. naturhist. Augsburg</i> <b>8</b>: 3 (1891)<br><b>Tricholoma transforme</b> <b>Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>11</b>: 12 (1895)<br><b>Tricholoma transforme</b> <b>(Sacc.) Maire</b>, <i>Treb. Mus. Ci&#232;nc. nat. Barcelona</i>, s&#233;r. bot. <b>15</b>(no. 2): 80 (1933)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1299955


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 18:24

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Sacc.) Singer


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 08.02.2002 00:00

strmulec modrejúci

Lyophyllum transforme