Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Peniophora piceae »

História popisu - Peniophora piceae

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 07.12.2021 19:13

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) J. Erikss.


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 07.12.2021 19:12

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1peniofóra

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Peniophora cinerea var. piceae (Pers.) Bourdot & Galzin, Hyménomyc. de France (Sceaux): 325 (1928) [1927] Thelephora piceae Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 1: 123 (1822)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Paľo °
Dátum: 07.12.2021 19:08

Peniophora piceae