Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Orbilia oxyspora »

História popisu - Orbilia oxyspora

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Viktorie Halasů
Dátum: 07.06.2021 09:35

orbília

Orbilia oxyspora (Sacc. & Marchal) E. Weber & Baral
kruhovka


Podobné druhy:

Další druhy se sloupečky buněk podél okraje: O. clavispora, O. dorsalis a O. desertorum, liší se charakterem konidií a oblastí výskytu. Okruh O. auricolor s podobnými výtrusy má odlišný okraj apothecií.