Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Marasmius cohaerens »

História popisu - Marasmius cohaerens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 19.04.2015 21:20

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Alb. & Schwein.) Cooke & Quél. 1(Pers.) Cooke & Quél.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus balaninus</b> <b>Berk.</b>, <i>Mag. Zool. Bot.</i> <b>1</b>: 509 (1837)<br><b>Agaricus ceratopus</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 214 (1828)<br><b>Agaricus cohaerens</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 306 (1801)<br><b>Agaricus cohaerens</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig) <b>1</b>: 163 (1805)<br><b>Marasmius ceratopus</b> <b>(Pers.) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 319 (1888)<br><b>Marasmius cohaerens var. americanus</b> <b>Singer</b>, <i>Fl. Neotrop.</i>, Monogr. <b>17</b>: 247 (1976)<br><b>Marasmius cohaerens var. brasiliensis</b> <b>Theiss.</b>, <i>Brot&#233;ria</i>, s&#233;r. bot. <b>8</b>: 62 (1909)<br><b>Marasmius cohaerens</b> <b>(Pers.) Cooke &amp; Qu&#233;l.</b>, <i>Clavis syn. Hymen. Europ.</i> (London): 153 (1878) <b><font color='#0000FF'>var. cohaerens</font></b><br><b>Marasmius cohaerens var. orientalis</b> <b>Desjardin &amp; E. Horak</b>, in Desjardin, Retnowati &amp; Horak, <i>Sydowia</i> <b>52</b>(1): 150 (2000)<br><b>Mycena balanina</b> <b>(Berk.) P. Karst.</b>, in Saccardo, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>5</b>: 252 (1887)<br><b>Mycena cohaerens</b> <b>(Pers.) Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 275 (1876) [1878]

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1118871


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 18:00

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Alb. & Schwein.) Cooke & Quél.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 08.02.2002 00:00

tanečnica rohovinová

Marasmius cohaerens
špička rohonohá